Startsein project Vechtrijk Gramsbergen

Met de onthulling van een bankje, is donderdagmorgen het officiële startsein gegeven voor de uitvoering van het project Vechtrijk Gramsbergen.

Aannemersbedrijf Nonak kan beginnen met het aanleggen van het Stadsfront en de nevengeul. Aan de Anerdijk is, met de onthulling van een bankje, donderdagmorgen het officiële startsein gegeven voor de werkzaamheden. Alwin te Rietstap (wethouder gemeente Hardenberg), Wim Stegeman (lid Dagelijks Bestuur waterschap Vechtstromen) en Bert Boerman (gedeputeerde Provincie Overijssel) onthulden het bankje. Zij deden dit door hun eigen vlag van het bankje af te halen. Uiteraard werd er na de onthulling getoost op het een goede start.

Grasland, grond en in de verte een glimp van de Vecht, dat is wat ze nu nog zien vanaf het bankje langs de de Anerdijk. Het bankje is hier geplaatst, zodat inwoners van Gramsbergen en andere belangstellenden op hun gemak de werkzaamheden goed kunnen zien en volgen. “Hij zit goed en zo kan ik alles mooi overzien.”

Twee grote klussen

Grote machines op de achtergrond laten zien dat het een flinke klus is die geklaard gaat worden. Twee grote klussen eigenlijk. Uitgevoerd door aannemersbedrijf Nonak. Klus nummer één is de aanleg van het Stadsfront in Gramsbergen. De Vecht krijgt hier een vertakking naar de stad richting ’t Welgelegen. En wordt voorzien van een haventje/aanlegsteiger, een mooie speelplek en diverse wandelpaden.

De aanleg van een nevengeul van de Vecht bij de stuw De Haandrik (een stromende aftakking naast de hoofdstroom van de Vecht) is de tweede grote klus. Hierin worden de ideale omstandigheden gecreëerd voor flora en fauna. Zo wordt de Haandrik tevens beter passeerbaar voor vissen. Met een inlaatwerk net bovenstrooms van de Haandrik wordt een hoeveelheid water door de nevengeul geleid. Bij Gramsbergen komt de geul weer uit in de Vecht. Deze geul wordt een ideale plek voor diverse planten en dieren. De omgeving wordt zo ingericht dat deze geschikt is voor extensieve landbouw.

 

Inloopbijeenkomst: 20 april

Nonak houdt samen met gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen op donderdag 20 april een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt verteld waar er precies gewerkt wordt en wat dat betekent voor de omgeving. Ook staan de betrokken partijen klaar om uw vragen te beantwoorden. Geïnteresseerden zijn tussen 18.30 en 20.30 van harte welkom in MFC De  Binder in Gramsbergen.

 

Ruimte voor de Vecht

Vechtrijk Gramsbergen is onderdeel van het project ‘Brede welvaart in het Vechtdal’ van netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht. ‘Brede welvaart in het Vechtdal’ is opgenomen in de Regio Deal Regio Zwolle. Binnen Ruimte voor de Vecht werken maatschappelijke en overheidsorganisaties samen aan duurzame ontwikkeling en bekendheid van het Vechtdal. Meer informatie over ruimte voor de Vecht en de overige projecten binnen het project Brede welvaart in het Vechtdal is te vinden op:  www.ruimtevoordevecht.nl.


Tekstverwerking: Tineke Eilander, Omroep NOOS
Foto’s: Jeroen Eilander, Omroep NOOS

Gerelateerde berichten