Ga jij zwemmen? Check zwemwater.nl waar dat veilig kan!

Eindelijk breekt het mooie weer aan, de temperaturen gaan omhoog, heerlijk om het zwemwater op te zoeken. Als je gaat zwemmen in open water doe dat dan in een van de 46 aangewezen zwemwaterlocaties in ons gebied. Deze worden van 1 mei tot 1 oktober regelmatig gecontroleerd op kwaliteit. Kijk op zwemwater.nl of download de zwemwater app zodat je snel kunt zien waar je kunt zwemmen en of de kwaliteit van het zwemwater goed is.

De actuele waterkwaliteit en andere informatie over de zwemwaterlocaties staat vermeld in de zwemwater app en op zwemwater.nl. De meeste locaties controleren we negen keer per seizoen, daar waar de kwaliteit minder scoort doen we dit driemaal extra. Als er aanleiding toe is kunnen we beslissen extra monsters te nemen voor bijvoorbeeld een blauwalg(opent in nieuw venster) (verwijst naar een andere website) analyse of zwemmersjeuk (aandoening die wordt veroorzaakt door een parasiet die zich vermenigvuldigd in zoetwaterslakken).”

Op officiële zwemwaterlocaties staan ook informatieborden. Als er een waarschuwing of een verbod wordt ingesteld omdat de kwaliteit van het water niet goed is, is dat op die borden te zien.

Zwem alleen in officiële zwemwaterlocaties

Wij raden iedereen aan alleen te gaan zwemmen in de officiële zwemwaterlocaties die gecontroleerd worden. Van ander oppervlaktewater zoals rivieren, beken en plassen/vijvers weten we de actuele kwaliteit niet. Ondanks de vele neerslag en lagere temperaturen voor de tijd van het jaar, is er reeds blauwalg geconstateerd. Er kunnen lozingen of een overstort (noodvoorziening in een rioolstelsel waarmee bij grotere buien regenwater en verdund rioolwater op het oppervlaktewater wordt geloosd) van het riool in hebben plaatsgevonden. Er is verder kans op de aanwezigheid van de E-coli bacterie, waar je ziek van kunt worden. Ook kunnen er andere ziektekiemen van bijvoorbeeld de ziekte van Weil in zitten.

Spring niet van bruggen

Het springen of duiken van bruggen, stuwen en andere bouwwerken is verboden. Dat kan levensgevaarlijk zijn, omdat je niet kunt zien hoe diep het is en of er voorwerpen op de bodem liggen. De inrichting is niet geschikt om te zwemmen. De taluds zijn te steil, dan kun je het water niet uit. Ook kan er een sterke stroming staan of is er een onderstroming vanwege vaarverkeer.


Tekstverwerking: Arjen Roelofs, Omroep NOOS. Bericht via Waterschap Vechtstromen
Foto: Stock

Gerelateerde berichten