ANBI


ANBI gegevens Omroep NOOS

Stichting Lokale Omroep Noord Oost Overijssel NOOS is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften, legaten en erfstellingen voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen gelden. Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van onze stichting, zoals dit wettelijk is voorgeschreven.

Naam Stichting Lokale Omroep Noord Oost Overijssel NOOS
KvK nummer 57562474
RSIN/fiscaal nummer 852633749

Contactgegevens:

Adresgegevens:

Molensteen 5
7773 NM HARDENBERG

Overige contactgegevens:
Website: www.omroepnoos.nl
E-mailinfo@omroepnoos.nl
Telefoon: 06 – 856 00 892

Doelstelling stichting
Het op regionaal respectievelijk lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat is gericht op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente leven en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen.
De werkzaamheden zullen in zodanige mate gericht zijn op de bevrediging van de in de gemeente Hardenberg levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter  Jeroen Eilander
Secretaris José Dekker
Boekhouder Jan Schonewille
Penningmeester Laura Postmus
Lid Peter van Everdingen

Beloningsbeleid:
Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden