Adverteren

Stichting Omroep Noord Oost Overijssel (NOOS) is dé lokale omroep voor de gemeente Hardenberg. Dagelijks voorziet Omroep NOOS de ca. 62.000 inwoners van de gemeente Hardenberg van informatie en media gericht op onder meer informatie, cultuur, educatie, politiek en entertainment. 

Adverteren

Omroep NOOS zet in op een breed bereik via verschillende kanalen. Zo is de omroep te volgen via de radio via frequentie 107.2 FM of online via www.omroepnoos.nl, via de website, sociale media kanalen en de kabelkrant. Via al deze kanalen bereikt Omroep NOOS een brede en gevarieerde doelgroep, waarbij de focus ligt op het lokale nieuws, informatie en entertainment.

Omroep NOOS biedt bedrijven, instellingen en andere organisaties in of rond de gemeente Hardenberg de mogelijkheid om via haar kanalen te adverteren. Dit biedt adverteerders de mogelijkheid om hun naamsbekendheid te vergroten en specifieke acties of promoties onder de aandacht te brengen. Door het gevarieerde media-aanbod van Omroep NOOS kan hiermee de toegang tot een breed publiek worden geboden.

Wij zijn afhankelijk van uw steun als particulier of bedrijf. Met sponsorgelden kunnen wij als omroep nog meer voor u betekenen. Wilt u adverteren, donateur of sponsor worden van Omroep NOOS? Weet dan dat u dit bij de belasting als gift mag opgeven. Hieronder leest u meer hierover.

Het sponsoren van een ANBI stichting heeft belastingvoordelen. 
Dit levert particulieren, maar ook bedrijven belastingvoordeel op. 


Wat is het belastingvoordeel voor particuliere donateurs van een ANBI?

Voor donateurs van ANBI’s geldt een giftenaftrek, bij elke gift die u doet aan een ANBI bereikt u bij de belastingdienst eerder de drempel om in aanmerking te komen voor teruggave. 

RSIN invullen

Goede doelen die als ANBI zijn aangewezen, hebben een beschikking ontvangen waarin een uniek nummer staat: het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer). Het RSIN nummer van Omroep NOOS is 852633749. U kunt dit nummer gebruiken bij het invullen van uw belastingaangifte.

Voor stichtingen en verenigingen is sponsoring een belangrijke bron van inkomsten.
Donateurs zijn dan ook van groot belang. Ook voor Omroep NOOS.

Wilt u een éénmalige gift doen?
U kunt uw eenmalige gift overmaken naar:
NL30 ABNA 0472 0634 21 op naam van Stichting Lokale Omroep.
Betalingskenmerk: éénmalige gift Omroep NOOS.

Wilt u ons steunen en jaarlijkse donateur worden?
Neem dan contact op met onze acquisiteur en
 mail naar adverteren@omroepnoos.nl.

Einde particulieren.

Meer informatie voor bedrijven


Voor donateurs van ANBI’s geldt ook voor bedrijven een giftenaftrek:

Voor bedrijven kan een sponsorovereenkomst uitermate gunstig zijn.

Er zijn verschillende vormen van sponsoring:

Sponsoring in geld

Als sponsor geeft u een bijdrage in geld. Als tegenprestatie noemt Omroep NOOS u als sponsor op de website, kabelkrant of radio. 


Sponsoring in natura

Een sponsor geeft u een bijdrage in natura, bijvoorbeeld in de vorm van bedrijfskleding of apparatuur. In ruil hiervoor krijgt de sponsor bijvoorbeeld naamsbekendheid doordat zijn naam op de kleding staat of de naam van uw bedrijf als sponsor genoemd wordt door middel van een radiospotje. Dit kan in overleg en heeft uiteraard ook te maken met de hoogte van het sponsorbedrag.


Een periodieke gift laten vastleggen

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
Dit kan op 2 manieren:
* bij de notaris
* in een schriftelijke overeenkomst tussen u als sponsor en Omroep NOOS (dit is kosteloos en geniet onze voorkeur)


Een schriftelijke overeenkomst vastleggen

Wilt u een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en ons als goed doel? Wij hebben formulieren van de belastingdienst die speciaal hiervoor ingevuld kunnen worden. Hierin wordt de overeenkomst duidelijk vastgelegd. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden. Beide partijen krijgen een formulier ter bewaring.
Let op! Deze hoeft niet ingeleverd te worden bij de belastingdienst, maar is voor uw eigen administratie. Bewaar hem wel goed, zodat u hem kunt tonen, mocht de belastingdienst hier om vragen. 

 

Betalingsvolmacht

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar ons wordt overgemaakt? Dan zullen we het formulier Betalingsvolmacht gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en naar ons verstuurt, geeft u ons toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.

 

RSIN invullen

Goede doelen die als ANBI zijn aangewezen, hebben een beschikking ontvangen waarin een uniek nummer staat: het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer). Het RSIN nummer van Omroep NOOS is 852633749. U kunt dit nummer gebruiken bij het invullen van uw belastingaangifte.

 

Uiteraard kunt u er als bedrijf ook gewoon voor kiezen om te adverteren.

Wilt u meer informatie over de belastingvoordelen, sponsormogelijkheden of adverteren
bij Omroep NOOS?  Neem dan contact op met onze acquisiteur en mail naar adverteren@omroepnoos.nl.

Extra informatie:

Omroep NOOS is een sociaal belang behartigende instellingen (SBBI)

Voorwaarden voor de SBBI-regeling:
*Omroep NOOS streeft een sociaal belang na. Dit blijkt uit de statuten of reglementen.
*De feitelijke activiteiten van Omroep NOOS komen overeen met de doelstelling.
*Omroep NOOS valt niet onder de winstbelasting en is daarvan vrijgesteld.
*Omroep NOOS is gevestigd in de Europese Unie.
*Omroep NOOS gebruikt de schenking/gift of erfenis voor het doel van de organisatie.

Fondsenwervende activiteiten
Wij als omroep mogen fondsenwervende activiteiten organiseren. Voorbeelden van fondsenwervende activiteiten zijn:

*verkoop van toegangsbewijzen voor uitvoeringen, wedstrijden, toertochten of rommelmarkten

*reclame maken voor ondernemers in ruil voor geld of goederen (sponsoring)

*het laten plaatsen van een zendmast op het terrein van de organisatie

*verkoop van clubartikelen zoals petten, shirts, stickers en kalenders