Burgemeester over crisis-noodopvang

De gemeenteraad van Hardenberg heeft het college van burgemeester en wethouders om uitleg gevraagd betreffende de crisis-noodopvang in Schuinesloot en Loozen. Burgemeester Maarten Offinga geeft de Hardenbergse gemeenteraad een uitgebreide toelichting.


In de raadsvergadering dinsdag 22 november heeft de Hardenbergse gemeenteraad diverse vragen gesteld inzake de crisis-noodopvang van Oekraïners in Schuinesloot en asielzoekers in Loozen. Er is nogal wat onrust ontstaan in de gemeenschap. Daarom wil ook de raad graag uitleg van het college van B&W.

 

Toelichting door burgemeester

Burgemeester Offinga gaf eerst een duidelijke toelichting. “We hebben te maken met een vluchtelingencrisis. Een crisis doordat vluchtelingen een veilig heenkomen zoeken. Mensen die in ons land een tijdelijk veilig heenkomen zoeken, op de vlucht zijn voor oorlogen, geloof, gezindte enz. De beelden van de oorlog in Oekraïne maar ook de schrijnende situatie van vluchtelingen die buiten moeten slapen in ter Apel grijpt ons, mij als mens, zeer aan. En laat ik helder zijn. De vluchtelingencrisis zal nog even aanhouden en noodzaakt ons om nieuwe locaties aan te wijzen in de komende periode/jaren. Ik vraag uw raad op voorhand met ons mee te denken.”

 

Wetgeving Overheid

Door wetgeving wordt de gemeente geconfronteerd met een opgave die veel emotie en weerstand oproept in de samenleving. Maarten Offinga roept de Rijksoverheid op om hier iets aan te doen, want op deze wijze wordt de relatie tussen overheid en inwoners ernstig onder druk gezet.

Vanaf 2019 hebben we in Nederland al te maken met een tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen. Om deze problematiek aan te pakken, hebben het kabinet, de VNG, IPO en het Veiligheidsberaad afspraken gemaakt en hierin onderscheid gemaakt in de volgende vier sporen:
1. (Crisisnood)opvang van reguliere asielzoekers
2. (Langdurige) opvang van Oekraïense vluchtelingen
3. Realisatie van meer en andere vormen van asielzoekerscentra
4. Het huisvesten van statushouders

 

Crisis blijft aanhouden

Omdat de crisis blijft aanhouden, doet Offinga een beroep op de raad, maar ook de samenleving. “We moeten er serieus rekening mee houden dat er mogelijk meer van de samenleving in Hardenberg wordt gevraagd in de opvang van vluchtelingen. Wij als college voelen ons moreel verantwoordelijk om mensen op de vlucht een veilige plek te bieden. Wij kunnen de wereld niet redden maar wel met elkaar van betekenis zijn voor onze naasten, een beperkte groep vluchtelingen.”

 

Crisis-noodopvang (CNO) Oekraïners

De opvang in Schuinesloot betreft opvang van Oekraïense vluchtelingen. Deze opvang is vanuit het Rijk aan veiligheidsregio’s en gemeenten toebedeeld (landelijk 75.000. per veiligheidsregio 3000 mensen). De burgemeester heeft van het Rijk de wettelijke taak gekregen om opvang te regelen voor Oekraïense vluchtelingen. Dit wordt opgelegd op grond van staatsnoodrecht (wet verplaatsing bevolking).  Vanuit de setting van een landelijke crisis, hebben het Rijk en de Rijksheren (Commissaris van de Koning) een klemmend beroep gedaan op de burgemeesters/de gemeenten om dit met voorrang en urgentie op te pakken.

 

Crisis-noodopvang (CNO) van reguliere asielzoekers

Opvang voor reguliere asielzoekers is een heel ander besluit. Dit komt met name door de druk op de instroom van Asielzoekers in Nederland. Dat is duidelijk te zien in Ter Apel. “Gelet op de urgentie wordt afgeweken van een regulier proces. Met name als het gaat om het verrichten van onderzoeken en het betrekken van inwoners bij het proces. Er is haast geboden, want er is immers sprake van crisis. Het is dus zaak adequaat te handelen. Bij een de vestiging voor een AZC in een normale context, heb je wel de tijd voor een ruimer onderzoek en het betrekken van inwoners/klankbordgroepen etc.”, legt Offinga uit.

 

Hoe wordt de locatie bepaald?

Offinga: “Aan elke locatie kleven bezwaren, dus ook aan de locaties in Hardenberg, Loozen, Dedemsvaart en Schuinesloot. De perfecte locatie bestaat niet en is ook niet voorhanden. Door de situatie moeten we handelen. Dat vindt het college niet leuk, dit zijn vervelende beslissingen, maar deze keuzes moeten genomen worden”, laat Offinga weten. “Wij hebben een grofmazige inventarisatielijst gemaakt van ongeveer 30 locaties. Om een inschatting te maken of er geschikte locaties tussen zitten, hebben we criteria opgesteld. Deze locaties zijn door ambtelijke adviseurs op deze criteria getoetst.”

“Daarnaast hebben we onderzocht of het mogelijk was om bestaande locaties uit te breiden zoals het ING-gebouw en Het Talent. Maar ook of er een bestaand gebouw te verbouwen is tot opvanglocatie of een terrein in te richten met tijdelijke woonunits. Deze zoektocht heeft geresulteerd in de locaties in Schuinesloot en Loozen. Schuinesloot stond op deze lijst op basis van de criteria. Het pand kent voldoende ruimte en is van onszelf. Zo kwam deze locatie bovenaan de lijst te staan, ondanks dat er ook nadelen aan het pand kleven. In Loozen kwam De Roskamp op deze lijst te staan omdat de eigenaar zich in het voorjaar had gemeld als mogelijke opvanglocatie voor Vluchtelingen.”

 

De oorzaak ligt aan rijksbeleid

“Laat ik helder zijn. Het probleem is groot”, gaat Offinga verder. Recent heeft burgemeester Offinga al bij de Staatsecretaris aangegeven dat de druk op de hele asielketen groot wordt en dat er gekeken moet worden naar de toestroom. “Niet alleen wij, maar ook andere gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Het zou jammer zijn als dat pas bij de Spreidingswet gaat gebeuren. Lokaal willen we beleid opstellen hoe om te gaan met deze problematiek. Het gesprek met de samenleving willen en blijven we voeren. Dit vinden wij belangrijk. Die handreiking om het gesprek op te zoeken die blijft,” besluit burgemeester Maarten Offinga.

 

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij Gemeente Hardenberg.
De raadsvergadering van 22 november kunt u hier terug luisteren of via de site van de gemeenteraad Hardenberg.

  
In zaal Haverkort, Schuinesloot/Slagharen              In de kantine van De Roskamp in Loozen.

 

Tineke Eilander, Omroep NOOS

Gerelateerde berichten