Kruispunt in Baalderveld wordt veiliger

Een veelgebruikt kruispunt in de Hardenbergse wijk Baalderveld wordt binnenkort veiliger. Het gaat om het kruispunt op de Floralaan met het fietspad, bij de basisschool De Bloemenhof.

Begin dit jaar is het ‘Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan’ (GVVP) en Fietsplan klaargemaakt. Dit is een plan dat met hulp van inwoners, scholieren en Plaatselijk Belangen is opgesteld. Het project heet: ‘Veilig op weg’.

Een schets van de nieuwe situatie van dit fietspad. Het is getekend over een luchtfoto van deze oversteek.

Via een enquête konden inwoners meedenken over het verbeteren van verkeersituaties in de gemeente Hardenberg. Maar liefst 2.000 inwoners hebben dit gedaan. Eén van de situaties die vaak is aangegeven, is de oversteek van het fietspad ‘Oude Beekpad’ (ook wel ‘het rode fietspaadje’ genoemd), met de Floralaan in Hardenberg. Deze oversteek wordt als onveilig ervaren. Daarom wordt de verkeersveiligheid op dit kruispunt al op heel korte termijn verbeterd. Alle omwonenden zijn al geïnformeerd.

 

Wat gaat er allemaal gebeuren?

Het Oude Beekpad is een fietspad dat dwars door de wijk loopt. Voor fietsers vormt het een snelle route naar de andere zijde van de wijk, de scholen, de supermarkt, het centrum en andere voorzieningen. Fietsers worden in de huidige situatie alleen niet altijd op tijd gezien. Ook is het voor weggebruikers vanaf de Floralaan niet duidelijk wie er voorrang heeft. Daarom wordt het fietspad voor een deel verlegd, zodat:

  • het zicht op de fietsers vanaf de Floralaan beter wordt;
  • fietsers moeten afremmen;
  • álle weggebruikers beter opletten.

Er komt ook een voetgangersoversteekplaats (‘zebrapad’). Deze komt aan de kant van de basisschool De Bloemenhof. Verder wordt de drempel aangepast en komt er nieuwe verlichting.

Wanneer start de uitvoering?

De werkzaamheden starten op woensdag 30 november en duren ongeveer 2 weken. De Floralaan wordt tijdelijk voor een deel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen er (met enige moeite) wel langs.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over deze werkzaamheden? Dan kunt u deze mailen naar het projectteam: veiligopweg@hardenberg.nl. Wilt u meer weten over de projecten die zij de komende tijd onder de naam ‘Veilig op weg’ gaan uitvoeren? Klik dan hier.

 

Tineke Eilander, Omroep NOOS
Bron: Gemeente Hardenberg

Gerelateerde berichten