Wandel mee voor een drinkbare Vecht!

Li An Phoa, oprichtster van Drinkable Rivers, zal van 8 tot en met 23 juni wandelen langs de Vecht. Hiermee vraagt ze aandacht voor de waterkwaliteit van de rivier.

Li An Phoa, de oprichtster van Drinkable Rivers, zal van een wandeling maken langs de Vecht. Ze zal maar liefst 170 kilometer afleggen, van de bron in Duitsland tot aan de monding bij Zwolle. Li An heeft als missie om aandacht te vragen voor de waterkwaliteit van de Vecht en het herstellen van het ecosysteem, zodat we ooit weer uit deze rivier kunnen drinken.

 

Li An zal tijdens haar wandeling in gesprek gaan met verschillende mensen uit het Vechtdal, waaronder bewoners, schoolklassen, vissers, boeren en burgemeesters. Ze wil graag horen wat de Vecht voor hen betekent en wat zij kunnen doen om bij te dragen aan een drinkbare Vecht. Iedereen is van harte welkom om mee te wandelen met Li An en deel te nemen.

 

Drinkable Rivers

Li An Phoa is een ecoloog en initiator van Drinkable Rivers. Haar missie begon 17 jaar geleden, toen ze een slok nam van een van de weinige drinkbare rivieren ter wereld. Deze ervaring veranderde haar leven en inspireerde haar om op te komen voor de kwaliteit van rivieren.

 

Ruimte voor de Vecht

De wandeling Drinkbare Vecht is een initiatief van Ruimte voor de Vecht, een netwerkorganisatie die zich richt op duurzame ontwikkeling en bekendheid van het Vechtdal. Het netwerk bestaat uit 13 maatschappelijke en overheidsorganisaties die samenwerken aan verschillende projecten, zoals Vechtrijk en projecten op het gebied van biodiversiteit en waterveiligheid.

 

Vechtdaldag in het teken van Drinkbare Vecht

Binnen de wandeling Drinkbare Vecht organiseert Ruimte voor de Vecht ontmoetingen tussen bestuurders van gemeenten, waterschappen, provincies, vertegenwoordigers van drinkwaterbedrijven en maatschappelijke organisaties, zowel in Nederland als Duitsland. Halverwege de wandeling op 16 juni, op de plek waar de Vecht Nederland binnenstroomt, organiseert Ruimte voor de Vecht de jaarlijkse Vechtdaldag.

 

Meld je aan

Wil je graag aansluiten bij deze bijzondere wandeling? Of heb je vragen? Neem contact op via drinkbarevecht@ruimtevoordevecht.nl. Samen zorgen we voor een drinkbare Vecht!


Tekstverwerking: Tineke Eilander, Omroep NOOS
Bron: Ruimte voor de Vecht

Gerelateerde berichten