Samen in arbeidsmarkt op stage

Studenten van het Alfa-college in Hardenberg gaan dit jaar samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt stagelopen bij een bedrijf. Het doel is dat studenten én bedrijven ontdekken welke mogelijkheden deze mensen hebben.

Het bedrijfsleven en de overheid zitten te springen om personeel. Toch vallen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vaak nog tussen wal en schip. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Vaak zijn onbekendheid en onwetendheid redenen om voorbij te gaan aan deze potentiële groep werknemers. En soms staan ook regels in de weg.

 

Mogelijkheden

Het Alfa-college, de Baalderborg Groep, PRO Hardenberg, stichting Prokkel en de Geluksacademie hebben een plan bedacht om daarin verandering te brengen. In mei maken de Alfa-studenten kennis met leerlingen van PRO Hardenberg en jongvolwassenen van de Baalderborg Groep.

Vervolgens gaan ze een dag of dagdeel samen op stage bij het bedrijf of de organisatie van keuze. Deze aanpak geeft studenten van het Alfa-college – als toekomstige werknemers – een kijkje in wat er nodig is voor een meer inclusieve samenleving. En tegelijkertijd laat het werkgevers kennismaken met de mogelijkheden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; misschien leidt dat tot een vervolg.

 

Het project wordt gefinancierd door ZONMw en er is een onderzoek aan verbonden dat nagaat wat deze manier van samenwerken en kennismaken met elkaar, doet voor het welbevinden van zowel studenten als jongvolwassenen met een beperking.

 

Met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen

Daar staat ZonMw voor. Zij ontwerpen programma’s en financieren onderzoek en vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn. Tevens stimuleren zij het gebruik van de ontwikkelde kennis en signaleren waar meer kennis nodig is.

 


Tekstverwerking: Tineke Eilander, Omroep NOOS
Bron: Baalderborg Groep

Gerelateerde berichten