De gemeenteraad maakt zich op voor raadsvergadering 20 juni

Op dinsdag 20 juni is er een raadsvergadering in het gemeentehuis van Hardenberg met een uitgebreide agenda. Starttijd is 16.00 uur.

Op de agenda staan maar liefst 15 onderwerpen, waaronder:

De tijdelijke vervanging raadslid mevrouw W.M. (Wiepie) van der Veen-Vriesinga. Haar positie wordt voor 16 weken overgenomen door Erik van de Grampel. Hij was ook al eerder raadslid voor de ChristenUnie Hardenberg.

Daarnaast zijn de volgende bespreekpunten geagendeerd:

  • Jaarstukken 2022
  • 1e bestuursrapportage 2023
  • Perspectiefnota 2024
  • Instemmen met de Strategische Meerjarige Agenda Regio Zwolle.
  • Instemmen met het aangaan van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe 2023-2027

In de oriënterende ronde van 6 juni, die [hier] teruggekeken kan worden, stelde de raad veel vragen over met name de perspectiefnota. De verwachting is dan ook dat er in de raadsvergadering een of meerdere moties en/of amendementen zullen worden ingediend. Deze worden door raadsleden vaak voorbereid tussen de oriënterende ronde en de dag van de raadsvergadering.

De raadsvergadering is live bij te wonen in het gemeentehuis of te volgende via de website van de raad: Vergadering gemeenteraad 20-06-2023 Gemeente Hardenberg (raadsinformatie.nl). Ook alle documenten behorende bij deze vergadering zijn hier te vinden.

In de uitzending van Vechtdal Politiek van vrijdag 23 juni, zal deze vergadering worden nabesproken met de gast van de week Vechtdal Politiek wordt live uitgezonden op vrijdagavond van 19.00 – 20.00 uur.


Tekst: Arjen Roelofs
Foto: NOOS

Gerelateerde berichten