Rijk stelt €234 miljoen beschikbaar voor Overijssel

De provincie Overijssel ontving goed nieuws uit Den Haag: het Rijk stelt €234 miljoen beschikbaar voor de verdere ontwikkeling van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Deze financiering biedt Overijssel de kans om de leefbaarheid, duurzaamheid en natuur in het landelijke gebied te verbeteren.

Gedeputeerde Maurits von Martels van landbouw en natuur: “Dit geld stelt ons in staat om behoorlijk te kunnen investeren in het landelijk gebied van Overijssel. Met de inzet van koploperprojecten en maatwerk per gebied kunnen we de energie en kracht van Overijssel optimaal benutten. Samen met onze partners en inwoners blijven we bouwen aan de toekomst voor ons platteland.”

Actuele ontwikkelingen

De minister voor Natuur en Stikstof heeft in een Kamerbrief aangekondigd dat het demissionaire kabinet €1,54 miljard beschikbaar stelt aan de provincies voor de uitvoering van belangrijke projecten in het landelijk gebied. Overijssel ontvangt hiervan €234 miljoen. Op 7 juni heeft de Ministerraad positief besloten over de ingediende maatregelpakketten voor PPLG Overijssel.

Hoewel het wegvallen van het transitiefonds vragen kan oproepen over de voortgang van de (koploper)projecten, biedt deze nieuwe financiering ons de kans om door te gaan met belangrijke maatregelen. Het toegekende bedrag stelt de provincie in staat om zowel provinciebrede als gebiedsspecifieke maatregelen te realiseren, met speciale aandacht voor emissiereductie en de behoeften van ondernemers en inwoners. En dat alleen op vrijwillige basis.

Volgende stap

Als eerste moet de provincie het beschikbare geld aanvragen bij het Rijk en daarna komt het beschikbaar in regelingen. Dat zal naar verwachting eind dit jaar zijn. Met het geld van het Rijk kan de provincie aan de slag tot en met 2026. Ze werkt hiermee aan een goede sociaaleconomische toekomst, een toekomstbestendige landbouwsector en versterken van de natuur, het watersysteem en klimaat.

De 3×3-aanpak en maatwerk per gebied

In Overijssel geloven we dat ieder gebied specifieke kansen en uitdagingen heeft en maatwerk verdient. Daarom zijn er gebiedsteams actief in Salland, Noordoost Twente, Zuidoost Twente, West Twente, Noordwest Overijssel en het Vechtdal. De aanpak richt zich op:

  • Een toekomstgerichte agrarische sector
  • Verbetering van leefbaarheid en economische kwaliteit
  • Versterking van de natuur door vermindering van stikstof en broeikasgassen en verbetering van water- en bodemkwaliteit

Er wordt maatwerk geboden voor agrariërs die willen stoppen, blijven of hun bedrijf willen omvormen naar extensievere of bredere bedrijfsvoering.

Aan de slag met koploperprojecten

In 2024 wordt gestart met ruim 40 koploperprojecten in zes PPLG-gebieden, waaronder projecten in Baarlingerpolder, Broekheurne en landgoed Junne. De provincie wil hiermee eerste resultaten neerzetten in het landelijk gebied. Daarnaast dienen deze projecten als voorbeeld en helpen waardevolle ervaringen op te doen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) en de beschikbare fondsen, kunt u terecht op de website www.overijssel.nl/pplg. Hier kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief voor de laatste updates.


Tekstverwerking: Arjen Roelofs, Omroep NOOS
Foto: Provincie Overijssel

Gerelateerde berichten