CDA Hardenberg wil ophaalbrug bij Troubadour

CDA Hardenberg wil de vechtbrug bij Grand Café de Troubadour vervangen door een ophaalbrug. Dit komt volgens het CDA niet alleen het aanzicht – ingang van het centrum – ten goede, het verbetert ook de positie van de pleziervaart en watersport op de Vecht.

Civieltechnische kunstwerken
Afgelopen dinsdag werd in de oriënterende ronde gesproken over het onderhoud van civieltechnische kunstwerken in de gemeente Hardenberg. “Het CDA Hardenberg vindt het zeer belangrijk dat er periodiek onderhoud plaatsvindt aan deze civieltechnische kunstwerken in de gemeente en wij zijn daarom ook verheugd om te zien dat dit adequaat uitgevoerd wordt”, aldus Klaas Henk Brink. Het CDA is blij dat hier de financiële middelen voor zijn en spreken de verwachting uit dat deze aanpassing van het budget voor de komende jaren voldoende zal blijken.

 

Vechtbrug
Het CDA mist bij dit agendapunt echter het voorstel tot vervanging van de vechtbrug bij de Troubadour mersin escort en zou daarom willen voor stellen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om ook de Vechtbrug bij Grand café de Troubadour te vervangen.

 

Pleziervaart en watersport
Klaas Henk Brink: “Het vervangen van de brug door bijvoorbeeld een ophaalbrug vergroot de mogelijkheden van de bevaarbaarheid van de Vecht. Deze brug is een bottleneck gebleken qua hoogte, en dat is voor zowel de pleziervaart als de watersport een beperking gebleken. Een aanpassing/vervanging van deze brug zou er voor zorgen dat de Vecht bevaarbaar wordt voor de pleziervaart van het Zwarte Water tot aan de Haandrik. Dit zou Hardenberg nog aantrekkelijker maken voor toeristen en het is ook qua uitstraling een verbetering, met een prachtige brug in het centrum. Ook vanuit historisch oogpunt is dit een prachtige kans, gezien het feit dat er in het verleden ook een ophaalbrug op deze plek gestaan heeft”. Het CDA zal hier tijdens de bespreking van de begroting op terugkomen. istanbul escort

Het CDA zal daarnaast ook instemmen met het voorstel om de Prins Bernhardbrug te vervangen, antalya escort zodat de nieuwe brug weer tientallen jaren mee kan.

Bijschrift foto:
2018 – Zo moet de nieuwe ophaalbrug over de Vecht bij De Troubadour in Hardenberg eruit zien.
Tenminste, wanneer de plaatselijke watersportvereniging haar ambitieuze ideeën kan realiseren.

Gerelateerde artikelen