Tien lintjes uitgereikt in Hardenberg

Op de laatste werkdag voor Koningsdag regent het elk jaar lintjes. In Hardenberg kregen 10 inwoners woensdag 26 april een Koninklijke onderscheiding.

Tien inwoners van de gemeente Hardenberg zijn woensdagmorgen in het zonnetje gezet tijdens de Lintjesregen 2023. Zij zetten zich langere tijd vrijwillig in voor de samenleving. Burgemeester Maarten Offinga reikte de tien onderscheidingen uit tijdens een feestelijke bijeenkomst in theater De Voorveghter.

De tien inwoners zijn allemaal met een smoes naar het theater ‘gelokt’. Daar wachtten familie en vrienden op hen. De burgemeester vertelde hen in een persoonlijke toespraak hoe zeer hun bijdrage aan de samenleving wordt gewaardeerd. Voor hun inzet werden dit jaar 5 dames en 5 heren benoemd. Negen van hen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Eén inwoner werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 

 

1. Henk van den Berg (Gramsbergen) | Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer van den Berg was jarenlang secretaris van de Nederlandse Christelijke blinden en slechtzienden Belangenvereniging (NCB). Hij is nog steeds eindredacteur van het maandblad dat de NCB uitgeeft. Ook coördineert hij de werkgroep die zich bezig houdt met de toegankelijkheid van kerken en andere gebouwen.

Sinds een paar jaar is de heer Van den Berg ook taalcoach. Hij helpt inburgeraars bij het leren van de Nederlandse taal en gewoonten. De heer Van den Berg wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

2. Marry Brand-Doosje (Dedemsvaart) | Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Brand begeleidde 26 jaar elke week een groep mensen met een verstandelijke beperking bij een muzikale of creatieve activiteit. Ze zat ook een aantal jaren in het bestuur van ouderenvereniging De Vaart. Ze werkt ook als vrijwilliger bij de stichting ORA. Deze interkerkelijke hulporganisatie steunt zendings- en hulpverleningsinitiatieven. Mevrouw schreef verhalen voor het ledenblad van de Historische Vereniging Avereest en is actief bij ANWB Automaatje.

Bij het Thomashuis in De Krim helpt mevrouw Brand door activiteiten te doen met de bewoners. Binnen de protestantse kerk was mevrouw jarenlang leidster van de jongerenclub. Ook is ze op andere manieren actief voor de kerk. Mevrouw Brand wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

3. Henk Hof (Balkbrug) | Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Hof was voorzitter van Plaatselijk Belang Balkbrug. En was in die rol nauw betrokken bij de aanleg van de Vechtdalverbinding en de tunnel in het centrum van Balkbrug. Ook zette hij zich in voor het behouden van Veldzicht en de bibliotheek in Balkbrug.

Hij is al 45 jaar vrijwillig actief voor de Protestantse gemeente Oud-Avereest – Balkbrug. Ook was hij jarenlang penningmeester van de Stichting Heuveltjes Bosbad. En van de stichting Korenmolen De Star. Mijnheer Hof zat ook in de cliëntenraad van De Stuw. Hij was een aantal jaren voorzitter en penningmeester van de Tour Trimclub Balkbrug. En hij was betrokken bij Duursport Promotie Balkbrug. De heer Hof is ook voorzitter van het Kouwenkoor, een familiekoor. De heer Hof wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

4. Ariane Kamerman (Hardenberg) | Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Kamerman was voorzitter van de Dierenbescherming Hardenberg. Na de fusie tot Dierenbescherming Vechtdal was ze penningmeester. Mevrouw Kamerman zat ook in de landelijke Ledenraad van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren. Ze heeft een betaalde baan bij natuureducatiecentrum De Koppel. Maar ze werkt er ook als vrijwilliger. Ook is ze betrokken bij de werkgroep Bollenteelt. Deze werkgroep zorgde voor afspraken over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt.

Mevrouw Kamerman zorgde dat er een nieuwe kringloopwinkel kwam, toen kringloopwinkel Wawollie in Goor afbrandde. In die nieuwe winkel, Kiekeboe, kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring opdoen. Ook ving mevrouw Kamerman een vluchtelinge uit Eritrea anderhalf jaar bij haar thuis op.

 

5/6. Eef en Anneke ten Katen-Zevenbergen (Dedemsvaart) | Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Het echtpaar Ten Katen zorgt samen al meer dan 30 jaar voor hun zoon Cees. Door een zeldzame neurologische ziekte heeft Cees 24 uur per dag zorg nodig. Er is geen woonvorm waar hij terecht kan. Het echtpaar zette zich jarenlang in om te zorgen dat er wél zo’n woonvorm kwam. Deze moest echter al snel weer sluiten.

Op doordeweekse dagen kan Cees een paar uur per dag naar de opvang. De rest van de tijd zorgen zijn ouders voor hem. Omdat zij dit al meer dan 30 jaar elke dag samen doen worden zij beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

7. Roelie Platje-Tekkelenburg (Hardenberg) | Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Platje staat al ruim 30 jaar klaar voor iedereen in haar buurt. Ze hielp lange tijd een gezin met twee kinderen met een beperking. Mevrouw was ook vrijwilliger bij seniorenkoor Mensana en bij de PKN Hardenberg. Ze was één van de oprichters van de werkgroep Kerk en Minima. En richtte samen met De Stuw de gespreksgroep Kerkvrouwen – Bijstandsvrouwen op. Voor haar jarenlange inzet voor de samenleving wordt mevrouw Platje benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

8. Johan Reefman (De Krim) | Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Reefman is penningmeester van Plaatselijk Belang De Krim. Hij maakte zich hard voor de bouw van een multifunctionele accommodatie (MFA) in De Krim. Begin 2023 werd deze MFA geopend. Ook voor het openhouden van het openluchtzwembad Onder Ons in De Krim zette de heer Reefman zich in. Hij is secretaris van de stichting die een groot deel van de dagelijkse exploitatie en het beheer overnam van de gemeente Hardenberg.

De heer Reefman is al ruim tien jaar penningmeester van de Stichting Vloeivelden De Krim. Ook is hij al jaren kantinebeheerder van de korfbalclub in De Krim. Voor zijn inzet voor de samenleving wordt hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

9. Diny Wenker (Slagharen) | Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Wenker was jarenlang voorzitter van Plaatselijk Belang Slagharen. Ook was zij bijna 10 jaar secretaris van de Tennisvereniging Slagharen en omstreken. Mevrouw is ook al ruim 5 jaar vrijwillig coördinator van de Buurtkamer in Slagharen. Hier kunnen ouderen in een gemoedelijke sfeer met elkaar in contact komen. Mevrouw Wenker is ook lid van de Participatieraad Hardenberg. Deze raad geeft gevraagd en ongevraagd advies over alle onderwerpen in het sociaal domein, die belangrijk zijn voor de samenleving.

Zij is ook al meer dan 25 jaar vrijwillig actief voor de Rooms Katholieke kerk in Slagharen. Voor haar inzet voor de samenleving wordt mevrouw Wenker benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

10. Teun Wolbink (Rheezerveen) | Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Wolbink was een leidende en verbindende persoon binnen Plaatselijk Belang Heemserveen-Rheezerveen. Hij speelde een belangrijke rol bij ontwikkelingen die een grote betekenis hadden voor dit gebied. Zoals de reconstructie van de N34 en de komst van het asielzoekerscentrum. De heer Wolbink was voorzitter en daarna penningmeester van Stichting De Samenkomst. Hij was ook voorzitter van de Koninklijke Coöperatie rundvee-verbetering (CRV), afdeling Den Ham. En maakte zich hard voor het gebruik van het online managementpakket VeeManager op veeteeltopleidingen.

De heer Wolbink zette zich ook in voor het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel. Hij was voorzitter van de kavelruilcommissie. En daarna kavelruilbegeleider. Voor zijn intensieve inzet voor de samenleving wordt de heer Wolbink benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De Ridder-onderscheiding wordt verleend aan iemand die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk heeft gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis.


Tekstverwerking: Tineke Eilander, Omroep NOOS
Bron: Gemeente Hardenberg

Gerelateerde berichten