Pento opent behandelgroep voor TOS in Hardenberg

Pento. Experts in horen, spreken en verstaan. Een kind leert de taal in zijn omgeving te verstaan en te spreken. Maar wat als de taal en spraak niet zo vanzelfsprekend op gang komt? Pento audiologisch centra en vroegbehandeling helpt kinderen met een taal-spraakprobleem, dyslexie of gehoorprobleem.

Pento audiologisch centra en vroegbehandeling is gevestigd in Zwolle, maar heeft onlangs een tweede behandelgroep geopend in Hardenberg.  De groep heet ‘Babbel’ en is bedoeld voor kinderen voor kinderen van 2 tot en met 4 jaar die mogelijk een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. Een taalontwikkelingsstoornis, of TOS, is een aandoening waarbij taal niet goed wordt verwerkt in de hersenen. Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben moeite met praten en/of het leren van een nieuwe taal. Bijvoorbeeld een kind van 2 jaar spreekt nog geen woorden of maakt nog geen korte zinnen. Of een kind is moeilijk te verstaan. Vijf tot zeven procent van de kinderen heeft een taalontwikkelingsstoornis.

 

De TOS behandelgroep ‘Babbel’ is gevestigd in het gebouw van Kindcentrum Heemse aan de Rembrandtstraat in Hardenberg. De nieuwe groep is geopend op woensdag en vrijdag van 09.00-14.30 uur. Pento speelt daarmee in op de vraag die er nu is naar vroegbehandeling. Bij de vroegbehandeling leert het jonge kind in een groep met zeven andere kinderen op speelse manier (beter) communiceren, omgaan met anderen en zijn gevoelens te uiten. In deze speciale behandelgroepen kunnen kinderen met behulp van een logopedist, pedagogisch begeleiders, klinisch linguïst, maatschappelijk werker en gedragswetenschapper zich optimaal ontwikkelen. Ook de ouders/verzorgers worden bij de behandeling betrokken, zodat zij handvatten krijgen voor een (nog) beter contact met hun kind.

De aanmelding voor de behandelgroepen loopt via het audiologisch centrum. De behandeling op de groep wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wilt u meer informatie over de nieuwe Babbelgroep in Hardenberg? Neem contact op met de Pento locatie in Zwolle.

Gerelateerde berichten