Hardenberg investeert in Stationsknooppunt

Het gebied rond het station in Hardenberg moet een plek worden waar wonen, werken, leren, en gezondheid samen komen. Dat is de ambitie die het college van B&W samen met partners wil realiseren. Door te investeren in het Stationsknooppunt, blijft Landstad Hardenberg een vitale grensgemeente.


“Het gebied rond het station in Hardenberg heeft al langer onze aandacht”, vertelt wethouder Martijn Breukelman. “Eerder al hebben we laten zien hoe het station en het gebied daar omheen eruit kan zien. We hebben de haalbaarheid en betaalbaarheid van die plannen onderzocht. Ondertussen zijn er nieuwe ontwikkelingen in het gebied. Er gebeurt veel! We kunnen en willen de verschillende ontwikkelingen niet los van elkaar zien. Voor het beste resultaat en voor een krachtig stationsgebied moeten we álle ontwikkelingen realiseren. Want deze ontwikkelingen versterken elkaar.”

 

Om te laten zien hoe alle ontwikkelingen in het stationsgebied samenhangen, heeft het college van B&W een ambitiedocument gemaakt. Hierin legt het college ook uit waarom de ontwikkeling van het gebied belangrijk is voor de ontwikkeling en groei van de gemeente Hardenberg. Niet voor niets is een krachtig stationsgebied ook onderdeel van de omgevingsvisie Landstad Hardenberg.

 

Meer veiligheid en bereikbaarheid

Een nieuwe en veilige inrichting van het station in Hardenberg met een tunnel staat nog steeds centraal in de plannen. Dat is volgens wethouder Alwin te Rietstap belangrijk omdat het smalle perron nu voor onveilige situaties kan zorgen. “We maken we ons sterk voor een breder middenperron en een tunnel onder het station. Hierdoor wordt het gebied veiliger. Ook verbinden we zo het centrum van Hardenberg met het gebied aan de andere kant van het station. We zien de tunnel dus als een onmisbare schakel in onze plannen.”

Volgens de wethouder wordt een goed en veilig station dat klaar is voor de toekomst nog belangrijker als Hardenberg nog beter bereikbaar is per spoor. “Ook daarvoor zetten we ons in. We willen dat de Vechtdallijnen beter worden. En we maken ons sterk voor de Nedersaksenlijn. Zo ontstaan treinverbindingen tussen Groningen, Twente en Zwolle, via knooppunt Hardenberg.”

 

Gezondheid, onderwijs, werken en wonen

Ook naast het station gebeurt veel. Zo heeft het Saxenburgh Medisch Centrum de deuren geopend. Naast het nieuwe ziekenhuis is plek voor het gezondheidspark met allerlei zorg gerelateerde functies. Aan de overkant is de Sportboulevard al klaar. Ook voor de IQ Boulevard (BLVD) is het gebied volgens het college de perfecte plek vanwege de goede bereikbaarheid . Hier bundelen ondernemers hun krachten rondom innovatie en ondernemerschap.

Daarvoor is een goede bereikbaarheid belangrijk. Voor de ongeveer 5.000 leerlingen/studenten is het stationsgebied de poort naar het onderwijs. Ook wonen in het stationsgebied heeft de aandacht. Daarvoor is de voormalige Bruinslocatie in beeld. Hier is plek voor 70 tot 100 nieuwe woningen, voor verschillende doelgroepen.

 

Samenwerking met partners

De ambities voor het gebied zijn onverminderd hoog, maar het college weet ook dat het uitvoeren van alle plannen veel tijd, energie en geld kost. Het is ingewikkeld om alles voor elkaar te krijgen en het kan nog jaren duren voordat de schop de grond in gaat. “De tijd en energie steken we er graag in”, zeg Martijn Breukelman. “We willen ons hier echt sterk voor maken. In de begroting hebben we al geld gereserveerd, maar dat is niet genoeg.”

“Bovendien kunnen we dit niet alleen”, vult Alwin te Rietstap aan. We hebben andere partijen hard nodig en zoeken dan ook de samenwerking. We hopen dat zij net zo enthousiast zijn als wij en samen met ons stappen willen zetten. Wij doen er in elk geval ons uiterste best voor!”

Meer informatie over de plannen: Ambitiedocument Stationsknooppunt Hardenberg.


Tekstverwerking: Tineke Eilander, Omroep NOOS
Bron: Gemeente Hardenberg

Gerelateerde berichten