Grote opkomst bij raadsvergadering Hardenberg

Vanavond vindt er een belangrijke raadsvergadering plaats in Dedemsvaart, waar een groot aantal inwoners uit de gemeenschap aanwezig is om de discussie over de toekomst van de sportaccommodatie bij te wonen.

Het hoofdonderwerp van de vergadering betreft het voorstel met betrekking tot de accommodatie van DVC op sportpark De Boekweit. Deze accommodatie voldoet niet langer aan de eisen van deze tijd. Na meerdere jaren van gesprekken over renovatie op De Boekweit of verplaatsing naar een nieuwe locatie, staat de gemeenteraad voor een cruciale beslissing.

Voorstel aan de raad

In een belangrijke ontwikkeling nam de raad op 1 maart 2022 een amendement aan, waarbij werd besloten om door DVC en de Korfbalvereniging Avereest nader onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden voor een (multifunctioneel) sportcomplex aan de Hoopmansveenweg. Dit onderzoek, samen met de financiële uitwerking, heeft geleid tot een voorstel van het college aan de raad.

Het college stelt de raad voor om te kiezen voor variant 3a (Hoopmansveenweg/Van Rooijens Hoofdwijk), met op termijn mogelijkheden voor de ontwikkeling van een multifunctioneel sportpark. Deze variant vereist echter nog verdere uitwerking, in nauwe samenwerking met DVC en de Korfbalvereniging.

Urgentie en belang

De aanwezigheid van zoveel inwoners uit Dedemsvaart illustreert de urgentie en het belang van dit onderwerp voor de lokale gemeenschap. De raadsleden zullen vanavond naar verwachting een zorgvuldige afweging maken, rekening houdend met de behoeften en belangen van alle betrokken partijen.

De vergadering is op dit moment live te volgen via deze link: Vergadering orienterende ronde sessie 1 12-03-2024 Gemeente Hardenberg (raadsinformatie.nl). Ook kan de vergadering op een later moment worden teruggekeken.


Tekstverwerking: Arjen Roelofs, Omroep NOOS.
Foto’s: Arjen Roelofs

Gerelateerde berichten