Gemeente onderzoekt afvalinzameling

De gemeente Hardenberg wil weten wat u vindt van de manier waarop ze nu afval en grondstoffen inzamelt. Zoals uw GFT-afval, verpakkingen of oud papier. En hoe dat bij u thuis gaat.

De gemeente is bezig om een nieuw plan te maken voor het inzamelen en verwerken van grondstoffen. In het nieuwe plan van de gemeente staat hoe ze ervoor willen zorgen dat grondstoffen hun waarde behouden. En wat dat betekent voor de manier waarop het afval en grondstoffen wordt ingezameld in de gemeente Hardenberg.

Inwoners kunnen meedenken en meepraten over dat plan. Als eerste stap wil de gemeente weten wat u vindt van de huidige manier van afval- en grondstoffeninzameling. En wat u vindt dat anders kan of moet.

Alle inwoners van de gemeente Hardenberg kunnen meedoen aan een onderzoek over de inzameling van afval en grondstoffen. Hoe gaat het scheiden van afval en grondstoffen? Lukt dit allemaal? Hoe kan de gemeente dit zo makkelijk mogelijk maken zodat we zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen inzamelen. Zodat er zo weinig mogelijk restafval overgehouden wordt.

 

Invullen vragenlijst

Hiervoor kunt u tot en met 31 maart een vragenlijst invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal tien minuten. Als u na de enquête nog vragen of opmerkingen hebt, kunt u dit aan het eind van de vragenlijst aangeven. Vul de vragenlijst in op www.hardenberg.nl/afvalonderzoek.

 


Tekstverwerking: Tineke Eilander, Omroep NOOS
Bron: Gemeente Hardenberg

Gerelateerde berichten