Gemeente Hardenberg wil sneller extra woningen bouwen

Vanwege de enorme vraag naar nieuwe woningen maakt Hardenberg plannen om versneld woningen te kunnen bouwen. De gemeente wil in de komende tien jaar 3.200 nieuwe woningen bouwen. In het ‘versnellingsprogramma’ staat hoe de gemeente dit aan gaat pakken. In de plannen is er extra aandacht voor starters, doorstromers en senioren.

Wethouder Martijn Breukelman: “We gaan met vaart en ambitie nieuwe plekken voor woningbouw ontwikkelen.” Hoewel in de afgelopen jaren 200 tot 300 woningen per jaar zijn opgeleverd, zoeken veel mensen een woning in de gemeente Hardenberg. Dat zijn mensen die nu al in de gemeente wonen, maar ook mensen die uit de regio Zwolle of de randstad komen en in Landstad Hardenberg willen wonen vanwege de fijne woonomgeving en goede voorzieningen. Dat we sneller en meer woningen willen bouwen, is geen verrassing. De huidige krappe woningmarkt laat zien dat het hard nodig is. We willen tot 2025 zo’n 400 nieuwe woningen per jaar bouwen. Voor de jaren daarna zetten we in op gemiddeld 275 woningen per jaar erbij.”

 

Sneller en meer bouwen gaat niet vanzelf
“Daarvoor is bouwgrond nodig met een woonbestemming. Als we niets doen raken we vanaf 2025 in steeds meer kernen uitverkocht. Daarom gaan we aan de slag met nieuwe woningbouwplannen. Het kost tijd en geld om dat te regelen.” Voor de grond die de gemeente al in bezit heeft, moeten allerlei procedures doorlopen worden. Daarnaast zoekt de gemeente naar nieuwe plekken om aan te kopen en hier woningen te bouwen. “In Slagharen-Noord hebben we al grond gekocht. In Balkbrug en Dedemsvaart hebben we grond aangewezen die we graag willen kopen. Maar ook in de andere kernen zijn nieuwe plekken nodig”, vertelt de wethouder. “In een ‘versnellingsprogramma’ hebben we uitgewerkt wat we de komende jaren gaan doen om die extra woningen te bouwen. Maar ook hoe we kunnen zien hoe we ervoor staan.”

 

Starters
In de komende jaren wil de gemeente meer starters aan een betaalbare koop- en huurwoning helpen. Ook gaat de gemeente zich inzetten voor nieuwe woonvormen zoals tiny houses, flexwoningen of het omzetten van leegstaande gebouwen naar woning. Martijn Breukelman: “Dat doen we met name zodat jongeren en starters een plek vinden op de woningmarkt. Als wethouder vind ik het frustrerend dat hardwerkende jongens en meiden van halverwege de twintig, die een mbo- of mbo+-opleiding hebben afgerond en fulltime werken bij een van onze mooie bedrijven niet in staat zijn een woonplek te vinden. Het is mijn persoonlijke ambitie om ook voor deze groep inwoners te zorgen voor voldoende geschikte woningen.”

 

Senioren
Voor senioren wil de gemeente meer levensloopbestendige woningen bouwen. Of bestaande woningen aanpassen. Bij plannen voor nieuwe woongebieden is veel aandacht voor ruimtelijke kwaliteit die past waar de toekomstige bewoners behoefte aan hebben. Ook klimaatadaptatie, mobiliteit, de energietransitie en circulariteit moeten een plek krijgen in de plannen. De gemeente gaat met marktpartijen in gesprek om te komen tot een optimale samenwerking. Ook de woningbouwcorporatie doet mee in de versnelling.

Agenda Wonen
De acties uit het Versnellingsprogramma voor de komende twee jaar komen terug in de Agenda Wonen. Hierin worden concrete maatregelen en afspraken uitgewerkt. De gemeente voert deze agenda samen met de woningcorporatie, huurdersorganisatie, plaatselijk belangen, ontwikkelaars en zorgaanbieders uit. De Agenda Wonen is een tweejaarlijkse uitwerking van het Programma Wonen. Hierin staan de plannen van de gemeente op het gebied van wonen tot 2025. Het college van B&W biedt het Versnellingsprogramma samen met de Agenda Wonen voor vaststelling aan de gemeenteraad aan. Voor de uitvoering van de activiteiten is in de Kadernota en de Begroting voor 2022 al geld gereserveerd om te kunnen starten met uitvoering van het programma.

Gerelateerde berichten