Gemeente Hardenberg investeert in cultuuronderwijs

Hardenberg wil meer investeren in cultuuronderwijs. Op grond van een nieuwe subsidieregeling, genaamd Cultuur aan de Basis 2.0, ontvangt de gemeente Hardenberg de komende jaren weer subsidie van de Provincie Overijssel voor de binnenschoolse cultuureducatie. 

Cultuur maakt het verschil voor de beleving van het kind. Cultuureducatie draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Zo zal een kind sneller gestimuleerd zijn om creativiteit te ontwikkelen en ook zelf actief op ontdekkingsreis gaat.

Wethouder Mary Looman; “In de gemeente Hardenberg gebeurt er al veel op het terrein van cultuureducatie. De goede basis die er al is, biedt mogelijkheden voor de toekomst. De komende jaren willen wij het cultuuronderwijs nog beter regelen. Samen met scholen, culturele commissies en cultuuraanbieders willen wij het cultuuronderwijs op scholen naar een hoger plan tillen. Ik ben erg blij dat hiervoor de komende jaren extra geld beschikbaar is”.

Binnenschoolse cultuureducatie
Op grond van een nieuwe subsidieregeling, genaamd Cultuur aan de Basis 2.0, ontvangt de gemeente Hardenberg de komende jaren weer subsidie van de Provincie Overijssel voor de binnenschoolse cultuureducatie. Door de bijdrage die de scholen en de gemeente Hardenberg zelf beschikbaar stellen voor de binnenschoolse cultuureducatie, heeft de Provincie Overijssel besloten haar subsidie te verdubbelen ten opzichte van voorgaande jaren. In nauw overleg met het onderwijs, de Stichting Kind & Cultuur Hardenberg en de Culturele Commissie Avereest is een activiteitenplan opgesteld voor de inzet van de extra subsidie. Om het activiteitenplan te laten slagen worden de uren van de cultuurcoach uitgebreid. De gemeente Hardenberg heeft de komende jaren extra geld beschikbaar gesteld om die urenuitbreiding mogelijk te maken.

Lokaal convenant
De gemeente wil samen met het onderwijs, de culturele commissies en culturele instellingen, een lokaal convenant cultuuronderwijs opstellen. Hierin worden heldere afspraken gemaakt over de inhoud, tijd en het budget voor cultuuronderwijs. Het thema van het lokaal convenant is de verbinding tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie.

Om dit proces te begeleiden, heeft de gemeente, met subsidie van de Provincie Overijssel, Renee Nieuwenstein ingehuurd. Zij is cultuurmakelaar geweest in Hardenberg en heeft nu een eigen bureau voor cultuur, coaching en communicatie. Renee over haar opdracht: “Om te beginnen hoor ik graag welke wensen en behoeften er liggen bij de basisscholen. In het lokaal convenant willen we graag een aanzet geven voor een mooi nieuw project, waarbij sprake is van een verbinding tussen binnen- en buitenschoolse educatie ”.

Wethouder Mary Looman: “De extra subsidies van de Provincie Overijssel en de gemeente bieden mooie kansen om de komende jaren het cultuuronderwijs te verbeteren. Door samen te werken en goede afspraken te maken met lokale partners willen we er voor zorgen dat het cultuuronderwijs een blijvende impact zal hebben op de kinderen”.

Gerelateerde artikelen