Gemeente Hardenberg gaat verder met de kansencoach binnen het onderwijs

De gemeente Hardenberg wil dat alle kinderen op school goed mee kunnen komen. Ieder kind in Nederland heeft recht op dezelfde kansen om hun talenten te ontwikkelen. Dit mag niet afhangen van de buurt of het gezin waarin kinderen opgroeien.

Samen met partners is het doel om achterstanden binnen het onderwijs te voorkomen. De inzet van de kansencoach helpt hierbij. Na positieve ervaringen in de afgelopen jaren, zal ook in de volgende jaren de kansencoach actief zijn in het onderwijs.

Kansen4Kinderen

Wethouder ten Kate; “Wij zien dat er nog steeds kinderen opgroeien in gezinnen waar ouders moeite hebben met lezen en schrijven en waar weinig geld is. Hierdoor ontstaan er soms problemen op school. Kinderen lopen achter op school. Goed kunnen lezen is een voorwaarde om kennis op te kunnen doen. Ook zorgt beheersing van de taal voor een goede sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs. Wij willen dat ieder kind zijn eigen talenten kan ontwikkelen”.

Regiodeal Zuid- en Oost Drenthe en Hardenberg

Het project Kansen4Kinderen maakt onderdeel uit van de Regiodeal Zuid- en Oost Drenthe en Hardenberg. Kansen4Kinderen richt zich op het basisonderwijs. Bassischolen hebben een belangrijke rol om samen met ouders te zorgen dat kinderen uit wijken met ongelijke kansen, dezelfde kansen en geen achterstand krijgen.

Kansencoach

Zes scholen in de gemeente hebben een kansencoach, dit zijn scholen in Gramsbergen, Slagharen, Kloosterhaar, de Krim, Hardenberg, Bergentheim en Lutten. Een kansencoach is een persoon die ouders en basisscholen kan helpen om goed met elkaar in contact te staan. Het kind en zijn of haar ontwikkeling staan altijd centraal.

Wethouder ten Kate: ‘We hebben ervaren dat ouders en scholen makkelijk met de kansencoach in contact komen. Er worden veel vragen gesteld waaruit wij opmaken dat de kansencoach echt nodig is. De ervaringen van ouders op de scholen die een kansencoach hebben zijn zo positief dat ik blij ben dat we hiermee verder gaan’.


Tekstverwerking: Arjen Roelofs, Omroep NOOS
Foto: Stock

Gerelateerde berichten