Ervaringsdeskundigen geslaagd voor cursus

Hoe is het eigenlijk om met een beperking te leven? Wat kan je wel, wat wil je nog leren, en hoe kan je werken en meedoen in de maatschappij?

Voor een antwoord op die vragen kan je natuurlijk het best aankloppen bij mensen die zelf een beperking hebben.

En dat is de reden waarom de Baalderborg Groep en Frion ervaringsdeskundigen hebben. Zij vertellen graag bij verschillende organisaties, waaronder scholen, hoe het is om met een beperking te leven.

Samen naar de top!

In de afgelopen 12 weken volgden de ervaringsdeskundigen en coaches de cursus ‘Samen Naar De Top’. De cursus werd gegeven door het landelijke expertisecentrum voor ervaringsdeskundigen LFB.

De deelnemers leerden er verschillende vaardigheden om hun rol als ervaringsdeskundige of coach vanuit de Baalderborg Groep en Frion nog beter dan nu vorm te geven. Maandag kregen de deelnemers hun felbegeerde diploma uitgereikt in Ommen.

Van harte gefeliciteerd

Gefeliciteerd: Herbert, Diana, Aart, Karin, Agna, Chantal en Peter.


Tekstverwerking: Arjen Roelofs, Omroep NOOS
Foto: Baalderborg groep

Gerelateerde berichten