Waar blijft de Nedersaksenlijn?

Wethouder Alwin te Rietstap en burgemeester Maarten Offinga overhandigden vorige week donderdag het ‘Bidbook Nedersaksenlijn’ aan de ministers Mark Harbers en Hugo de Jonge en staatssecretaris Vivianne Heijnen in Den Haag. Met dit bidbook wordt door alle betrokken partijen aan het rijk 63 miljoen euro gevraagd.

De Nedersaksenlijn is al heel lang een grote wens voor gemeenten als Hardenberg, omdat via het spoor de verbinding met Groningen flink verbetert. Wie nu per trein richting de Martinistad wil, moet dat via Zwolle doen. Ook voor de bedrijvigheid en de economie in het Vechtdal zou zo’n aansluiting en het opnieuw in gebruik nemen van spoor dat al in Drenthe ligt een grote impuls betekenen. Door de spoorverbinding met Duitsland te herstellen wordt het wonen, onderwijs volgen en werken aan beide zijde van de grens gemakkelijker.

Door het bestaande (oude) spoortraject tussen Veendam en Ter Apel te gebruiken, wordt de ruimtelijke impact zo veel mogelijk beperkt. Met de Nedersaksenlijn wordt er een volwaardig alternatief geboden voor de auto, wat de mobiliteitstransitie en de leefkwaliteit (minder geluid, luchtvervuiling en stank) verbeterd. Een spoorlijn die maar liefst 26 gemeenten en 1,3 miljoen mensen met elkaar, én met 650.000 banen verbindt. Maar waar blijft nu die Nedersaksenlijn? Tot nu toe heeft het Rijk nog geen geld voor de Nedersaksenlijn beschikbaar gesteld.

 

De kracht van… Een gezamenlijk plan.

Het voorstel voor deze realisatie is een gezamenlijk plan. Dat is het Bidbook geworden. In het Bidbook is opgenomen hoe de partners in de regio, onder aansturing van de provincie Drenthe, zich zullen inzetten om het gebied langs deze treinverbinding de komende tijd verder te ontwikkelen. Het betreft een samenwerking tussen de provincies Drenthe, Groningen en Overijssel, de gemeenten langs de Nedersaksenlijn, Landkreis Graftschaft Bentheim, Stichting Nedersaksenlijn en diverse betrokken organisaties.

 

Wat is het ‘bidbook Nedersaksenlijn’?

Een bidbook is een uitgebreid projectvoorstel dat is opgesteld met als doel om een project te realiseren. In dit geval gaat het om de Nedersaksenlijn, de gewenste spoorverbinding tussen Twente en Groningen via Emmen. Het bidbook beschrijft het belang en de noodzaak van de Nedersaksenlijn, voor de regio en voor Nederland. Met dit bidbook wordt door alle betrokken partijen aan het rijk 63 miljoen euro voor de realisatie van de eerste fase van de Nedersaksenlijn (traject Veendam – Stadskanaal) gevraagd. De regio betaalt zelf ook 63 miljoen euro. Daarnaast vraagt de regio om samen met het Rijk de plannen voor de Nedersaksenlijn verder uit te werken in een realisatieplan.

 

Wat is er nodig om dit project te realiseren?

Voorzitter van Stichting Nedersaksenlijn Melle Mulder: “De Nedersaksenlijn is met name een verbindingsproject. De lijn is niet alleen belangrijk voor het klimaat en voor onze economie, maar ook voor het onderwijs, voor de zorg, voor de woningmarkt en voor de leefbaarheid en sociale structuur van onze samenleving”. De Nedersaksenlijn biedt daarbij ook nog eens een alternatief voor reizigers bij calamiteiten en/of werkzaamheden op het traject Zwolle -Meppel. En verbindt ook toeristische hotspots, innovatiehubs en universiteitssteden met elkaar.

 

Bekijk het bidbook

Benieuwd naar de inhoud van het bidbook? Bekijk het hele bidbook (pdf) of de factsheet (pdf).


Tineke Eilander, Omroep NOOS
Bron: Gemeente Hardenberg

 

 

Gerelateerde berichten