Saxenburgh reikt helpende hand tegen eenzaamheid

In de ‘Week tegen Eenzaamheid’ van 29 september tot en met 6 oktober staat ontmoeting en verbinding centraal. Samen(werken) is één van de kernwaarden van Saxenburgh. Met verschillende initiatieven en activiteiten zoekt Saxenburgh de verbinding met en tussen de inwoners van de regio, juist om eenzaamheid tegen te gaan.

Tuinen van ontmoeting
Onlangs is bij Saxenburgh De Schoutenhof in woonwijk de Marslanden in Hardenberg de Buurtkwekerij officieel in gebruik genomen. Dit is een initiatief van de gemeente Hardenberg in samenwerking met Vechtdal Wonen en de Stichting Vrienden van Saxenburgh. Bewoners van het woonzorgcentrum en buurtbewoners kunnen hier samen werken en genieten in de tuin en een praatje maken bij de picknickbank.

Dagcentrum Saxenburgh De Stekkenkamp in Ommen heeft recent een tuinkas gekregen. Bezoekers van dit fraai gelegen dagcentrum voor mensen met geheugenproblematiek gaan hierin zelf groenten en vruchten kweken en verwerken in maaltijden of gebak. De kas is mogelijk gemaakt dankzij de fundraising campagne ‘Tuin van Ontmoeting’ van de RegioBank in samenwerking met de Stichting Vrienden van Saxenburgh. Zo werkt Saxenburgh met verschillende partijen samen om activiteiten te ontplooien waar mensen kunnen samenkomen.

Tegen eenzaamheid
Saxenburgh heeft diverse ouderenzorglocaties in de regio, met daaraan verbonden een wijksteunpunt. Dit is een plek waar behalve bewoners van het woonzorgcentrum, ook wijkbewoners kunnen samenkomen voor een praatje, kopje koffie en verschillende activiteiten. Hierdoor is het woonzorgcentrum niet alleen een plek voor zorg, maar ook een plek van ontmoeting. Het wijksteunpunt is vrij toegankelijk.

Zo staan in het wijksteunpunt van Saxenburgh Oostloorn in Hardenberg in de Week tegen Eenzaamheid op alle dagen verschillende activiteiten op het programma: Breicafé op woensdag 28 september 14.00 – 16.00 uur, seizoensborrel op 4 oktober van 15.00 – 16.00 uur, bingo op 5 oktober vanaf 19.00 uur, op 6 oktober van 15.00 – 16.15 uur sport en gym onder deskundige begeleiding en vanaf 17.00 uur eetcafé (van tevoren opgeven). Neem voor informatie over het complete programma contact op via e-mail: wijksteunpuntoostloorn@sxb.nl of telefoon (0523) 277348.

Gerelateerde berichten