Samenwerking Acute Verpleegkundige Nachtzorg Noord-Overijssel

Een aantal zorgpartijen in Noord-Overijssel hebben onlangs een intentieverklaring ondertekend, waarin zij uitspreken om samen de acute verpleegkundige nachtzorg bij mensen thuis te verlenen.

Acute verpleegkundige nachtzorg is zorg die gegeven wordt wanneer mensen urgent hulp nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze gevallen zijn of een verstopte katheter hebben. De ambitie is om vanuit één regionaal nachtzorgteam tussen 23.00 uur en 07.00 uur de tijdelijke, acute verpleegkundige zorg die niet kan wachten tot de volgende dag te verlenen.

Door samen te werken kan de acute verpleegkundige nachtzorg efficiënter worden ingericht en blijft de acute verpleegkundige nachtzorg ook in de toekomst beschikbaar. De samenwerking met andere partijen in de nacht, zoals de huisartsenpost en ambulancedienst kan hierdoor geoptimaliseerd worden. Om deze samenwerkingsvorm mogelijk te maken wordt de komende periode gebruikt om processen op elkaar af te stemmen. De verwachting is dat omstreeks 29 maart 2022 de samenwerking van start kan gaan. De intentie is ook dat andere zorgpartijen op termijn kunnen aansluiten bij deze samenwerking. Cliënten van de samenwerkende organisaties die gebruik maken van acute verpleegkundige nachtzorg worden binnenkort nader geïnformeerd.

Initiatiefnemers zijn Beter Thuis Wonen, Buurtzorg, Carinova, Driezorg, Icare, IJsselheem, Saxenburgh en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht.

     

Gerelateerde artikelen