Ook vogelgriep in De Krim aangetroffen

Niet alleen in het Duitse Laar, maar nu is ook op een pluimveebedrijf in De Krim vogelgriep (H5) vastgesteld.


Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Rond de getroffen bedrijven geldt een beperkingszone van 10 kilometer. In dit gebied gelden per direct maatregelen, waaronder een vervoersverbod. Het vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel. Het vervoersverbod geldt ook voor hobbyhouders van vogels. Daarnaast gelden regels voor de jacht.

 

Een van de maatregelen bij vogelgriep is de afschermplicht: dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. Daarnaast geldt er een landelijke ophokplicht voor commercieel pluimvee. Wilde vogels zijn een belangrijke verspreider van het virus. Doe daarom een melding als u 1 of meerdere dode wilde (water)vogels vindt zoals eenden, zwanen of ganzen. Meer informatie over waar u een melding kunt doen leest u op de website van de NVWA.

Gerelateerde artikelen