Ommen verlengt opvang Oekraïense vluchtelingen

De gemeente Ommen verlengt de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de Imminkhoeve in Lemele tot 1 maart 2024. Daarnaast werkt de gemeente mee aan het verzoek van stichting Nidos om mogelijkheden ten aanzien van het organiseren van een alternatieve opvangplek voor de huidige groep minderjarige asielzoekers in Ommen te verkennen.

 

Opvang Oekraïense vluchtelingen Lemele

Sinds 11 maart 2022 verblijven er Oekraïense vluchtelingen in de Imminkhoeve in Lemele. Het college heeft besloten de opvang van ca. 200 Oekraïense vluchtelingen (met mogelijkheid tot uitbereiding naar 220 opvangplekken) in de Imminkhoeve in Lemele te verlengen tot 1 maart 2024.

Burgemeester Hans Vroomen: “Er is geen perspectief dat de oorlog in Oekraïne op korte termijn zal worden beëindigd. Daarnaast is er nog steeds een tekort aan opvangplekken in Nederland en neemt de instroom onverminderd toe. Daarom heeft het college besloten de opvang te verlengen.”

De opvang op De Imminkhoeve verloopt goed. Alle leerplichtige kinderen gaan naar school en een deel van de bewoners heeft werk in de regio. Daarnaast is de locatie geschikt voor zorgbehoevende Oekraïense vluchtelingen. Ook zorgt het grote vrijwilligersnetwerk voor veel verschillende activiteiten. Inwoners van Lemele hebben op 31 januari een brief ontvangen over de verlenging. Zij zijn middels de brief uitgenodigd voor een inwonersbijeenkomst in februari.

 

Opvang minderjarige asielzoekers Ommen

In Ommen worden in hotel Paping voor de periode van 7 november 2022 tot 1 maart 2023 48 jonge alleenstaande asielzoekers in de leeftijd tot en met 17 jaar opgevangen. Stichting Nidos, die optreedt als voogdijinstelling voor minderjarige alleenstaande asielzoekers, heeft de gemeente Ommen verzocht om in afwachting van de verblijfstatus de groep in Ommen op te blijven vangen.

Een locatie hiervoor is nog niet bekend. De groep jongeren die momenteel in hotel Paping verblijft is kansrijk voor het krijgen van een verblijfsvergunning. De gemiddelde duur van de procedure voor een verblijfsvergunning ligt momenteel op iets meer dan een jaar. Dit betekent voor de jongeren in Ommen dat het verkrijgen van deze status nog circa 6 tot 9 maanden duurt.

Ook is er het verzoek gedaan om na het verkrijgen van de verblijfsvergunning een deel van deze groep in Ommen te laten vestigen (statushouders) en in overleg te proberen de resterende jongeren in de regio onder te brengen. Indien zij een positieve beslissing ontvangen, dient Nidos kleinschalige opvang te organiseren en de jongeren te begeleiden in het integratieproces. Zodra de jongeren een verblijfsvergunning hebben gekregen worden zij opgevangen in woongroepen van 4 tot 12 personen met begeleiding.

 

Stichting Nidos

Doelstelling van Nidos is om de jongeren zoveel mogelijk stabiliteit te bieden door verblijf zoveel mogelijk in een regio te continueren ook in de fase na verkrijgen van verblijfsvergunning. Dit draagt bij aan een snelle integratie en acceptatie van de jongeren in de samenleving. Denk hierbij ook bijvoorbeeld aan continuïteit in onderwijs, sport en leefomgeving.

 

De afgelopen maanden zijn deze jongeren al begonnen met integreren in de Ommer samenleving. Dat neemt niet weg, dat de omvang van de groep te groot is om in zijn geheel in Ommen op te nemen. Dit zou de integratie in de weg kunnen staan. Daarom is het verzoek van Nidos om 22 á 24 jongeren die een verblijfstatus hebben in Ommen te vestigen.

 

College werkt mee

Het college heeft besloten om mee te werken aan het verzoek van Nidos. Dit betekent dat wordt gezocht naar een locatie waar de hele groep (48 jongeren) de procedure kan afwachten. De gemeente is hierbij ondersteunend in het vinden van een locatie door Nidos. Daarnaast worden de kleinschalige vervolgopties verkend waar jongeren in woongroep kunnen verblijven.


Tekstverwerking: Tineke Eilander, Omroep NOOS
Bron: Gemeente Ommen

Gerelateerde berichten