Nieuwbouw Clara Feyoena Heem van start

Onder een stralende zon heeft Rita Hunse-Vonder donderdag 9 juni de eerste steen gelegd van het nieuwe woonzorgcentrum Saxenburgh Clara Feyoena Heem in Hardenberg. Zij werd daarin ondersteund door vertegenwoordigers van de nauw betrokken geledingen, onder toeziend oog van burgemeester Maarten Offinga van Hardenberg.

Interim bestuurder Bas van der Velde schetste in zijn welkomstwoord de totstandkoming van de bouw van het nieuwe Saxenburgh Clara Feyoena Heem. Het is een hele puzzel geweest, die nu toch gelegd wordt. Burgemeester Maarten Offinga gaf de aanwezigen een kleine geschiedenisles over de persoon Baronesse Clara Feyoena van Raesfelt-van Sytzama,  tevens begenadigd dichteres.

De dichteres woonde op Havezathe Heemse, die in latere jaren  vervangen werd door een boerderij. Ruim een halve eeuw geleden werd de gemeente Hardenberg eigenaar van het landgoed en liet op die plek een verpleeghuis voor chronisch zieken bouwen, dat de naam Clara Feyoena Heem kreeg.

 

“Vandaag is een bijzondere dag. Samen hebben we het fundament mogen leggen voor een nieuw Clara. Een prachtige zorgvoorziening voorzien van moderne snufjes, dat weer meer dan een halve eeuw van dienst kan zijn. Het markeert zorgt voor iedereen”, aldus burgemeester Offinga.

 

Rita Hunse, manager ouderenzorg, tenslotte schetste de wijze waarop zorg in het nieuwe Saxenburgh Clara Feyoena Heem gestalte zal krijgen. Hiervoor is een geheel nieuwe visie op zorg voor ouderen ontwikkeld. Deze visie gaat uit van kleinschalig wonen binnen grootschaligheid, waarbij de zorg is ingericht naar de behoeften van de bewoner. Bewoners hebben hun eigen voordeur en wonen als het ware in een wijk binnen de wijk Heemse. Er heerst rust in en rond de woningen. De ‘reuring’ kan opgezocht worden in het voorzieningengebouw met plaza, kapsalon en oefenzaal.

 

Eerste steen

Deze is opgebouwd uit vijf delen, die als puzzelstuk in elkaar passen. Deze puzzelstukken vertegenwoordigen vijf verschillende geledingen. Samen symboliseren deze stenen de puzzel van het nieuwbouwproces van Saxenburgh Clara Feyoena Heem. Alice Makkinga, Ronald Arends, Anske Bosch, Jennie van Atten en Inge Gerrits mochten namens respectievelijk Raad van Toezicht, Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Verpleegkundige en Verzorgende AdviesRaad elk hun steentje bijdragen aan de officiële handeling.

Aan Rita Hunse de eer, om de centrale steen te plaatsen om het geheel compleet te maken en zo de verbinding te maken tussen de verschillende geledingen. De handeling markeert de officiële start van de nieuwbouw, waarvan de contouren inmiddels zichtbaar zijn.

 

Contouren zichtbaar

Begin dit jaar is de sloop afgerond van reeds leegstaande gebouwen op het terrein. De bewoners hoeven niet tussentijds te verhuizen. Hun woningen worden pas afgebroken na ingebruikname van het nieuwe gebouw. Het zogenoemde Chalet blijft staan en is voorbereid voor 60 plekken GRZ (Geriatrische Revalidatie Zorg). Het gereedmaken van het terrein voor de nieuwbouw is inmiddels gestart. De contouren zijn reeds te zien.

 

Al met al zal de bouw ruim een jaar duren. De afronding wordt verwacht eind juni 2023, de ingebruikname volgt na de zomer. Met het nieuwe Saxenburgh Clara Feyoena Heem zal dan een fijne en passende woonomgeving gerealiseerd zijn, dat een thuis biedt aan 80 mensen die langdurige psychogeriatrische of somatische zorg nodig hebben.

Tekst en foto’s: Tineke Eilander, Omroep NOOS

Vlnr:
(staand linkerkant foto)
Dinand van den Berg, directeur Goossen Te Pas Bouw,
Anske Bosch, lid OR
Bas van der Velde, lid Raad van Bestuur Saxenburgh a.i.
Jennie van Atten, lid OR
Alice Makkinga, lid Raad van Toezicht

(hurken)
Dick Nijkamp, directeur Goossen Te Pas Bouw
Wouter van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur Saxenburgh
Jan-Willem Klein Poelhuis, Kapee Bouw

(staand rechterkant foto)
Rita Hunse, manager ouderenzorg
Maarten Offinga, burgemeester van Hardenberg
Inge Gerrits, lid VVAR (Verpleegkundige en Verzorgende AdviesRaad)
Ronald Arends, lid Cliëntenraad Ouderenzorg

En tot slot…. zelfs nog een beetje vuurwerk

En zo moet het ongeveer worden…..

Gerelateerde berichten