Nieuw parkeersysteem in centrum Hardenberg

Gemeente Hardenberg neemt maatregelen om het parkeren in het centrum van Hardenberg beter te verdelen. Sommige locaties worden aantrekkelijker om te parkeren. Ook wordt parkeren op kenteken ingevoerd en worden abonnementen voor de garages goedkoper. Het nieuwe parkeren gaat in op 8 december.


“De evaluatie in 2019 heeft ons veel waardevolle informatie opgeleverd”, vertelt wethouder Nico Lansink Rotgerink. “Die hebben we verwerkt in het nieuwe parkeerbeleid, dat vorig jaar door de raad is vastgesteld. Met de voorbereidingen achter de schermen zijn we natuurlijk al een tijd bezig. Maar nu wordt het ook echt buiten zichtbaar. Zo zijn we deze week begonnen op de locatie Centrum/Theater met het plaatsen van de nieuwe apparatuur. We proberen de overlast voor de gebruikers zo veel mogelijk te beperken. De parkeerlocaties blijven dan ook bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Als dat nodig is, onder begeleiding van verkeersregelaars”, aldus de wethouder.

Sommige locaties worden aantrekkelijker om te parkeren
Bijvoorbeeld doordat je er deels gratis kan parkeren. Hiermee komt er een betere spreiding van de parkeerdruk. Zo zijn straks iedere dag de eerste drie uur gratis in de parkeergarage onder het gemeentehuis. In de parkeergarage LOC zijn de eerste drie uur gratis op zaterdag. Verder komt er een Stop&Shopzone bij vanaf de rotonde Europaweg/ Bruchterweg tot aan de Burgemeester Schuitestraat. Daar kan straks een half uur gratis geparkeerd worden met de blauwe parkeerschijf. Ook worden parkeerlocaties aan de Parkweg gratis met uitzondering van de camperplaatsen.

Nieuwe automaten en parkeren op kenteken
Op straat en achter de slagbomen komen nieuwe automaten. “Hiermee introduceren we het parkeren op kenteken”, vertelt Lansink Rotgerink. “Bij de locaties achter de slagboom wordt je kenteken gescand en opent de slagboom als je je kaartje hebt betaald. Bij de automaten op straat moeten mensen straks hun kenteken intoetsen. Voordeel daarvan is dat er geen kaartje achter de ruit meer hoeft. Maar je moet natuurlijk wel even je kenteken onthouden.”

Digitaal systeem en app
Daarnaast komt er een digitaal systeem voor het aanvragen van vergunningen en abonnementen. Met een speciale app die aan het systeem is gekoppeld, kan van kenteken worden gewisseld. Ook het aanvragen aan de balie blijft gewoon mogelijk.

Als alles volgens planning verloopt gaat het nieuwe parkeren in op 8 december. Dan geldt het gratis parkeren op de verschillende plekken en gaan de nieuwe tarieven in.  Wethouder Nico Lansink vult nog aan: “We gaan het nieuwe parkeren natuurlijk goed monitoren. Over een jaar vindt er weer een evaluatie plaats. Mocht hieruit blijken dat aanpassingen van het parkeerbeleid nodig zijn, dan worden deze voorstellen aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.”

Gerelateerde artikelen