Hoge Waterstand Vecht Blijft Stijgen: tanden op elkaar tot 6 januari

De waterstand van de Vecht is afgelopen nacht verder gestegen. De hoogste niveau word op 6 januari verwacht. Gemalen, noodpompen blijven operationeel om het water af te voeren. Na het zakken van het water starten inspecties en herstelwerkzaamheden aan beschadigde stuwen, gemalen, dijken, keringen en oevers.

Drone Beelden van het hoge water in Junne

Tijdens de eerste hoogwaterperiode zijn extra maatregelen genomen, zoals inzet van pompen, gemalen en barrières. Deze zijn opnieuw ingezet en men verwacht dat ze voldoende zijn om het hoge water op te vangen. Kritieke punten worden nauwlettend in de gaten gehouden. Het is belangrijk om na het zakken van het water alleen verharde wegen te gebruiken, aangezien taluds, dijken en oevers kwetsbaar zijn.

Waterafvoer in de Vecht wordt gemonitord volgens het waterschap Vechtstromen. Weersvoorspellingen tonen een overgang naar droog en koud weer met lichte vorst en meer zon in het weekend.

Inspecties en onderzoek starten na het zakken van het water, met aandacht voor schades aan infrastructuur en de effecten van muskus- en beverratten. Het dijkleger wordt ingezet voor extra inspectie van dijken langs de Vecht op mogelijke beschadigingen. Bij wateroverlast in woningen door grond- of rioolwater kan men bij de gemeente terecht, terwijl schadeclaims door wateroverlast bij de verzekeringsmaatschappij kunnen worden ingediend, waarbij waterschade meestal gedekt is via de opstalverzekering.

Bij vragen over wateroverlast als gevolg van het hoge waterpeil kan men contact opnemen met het waterschap.


Tekstverwerking: Bas Schipper, Omroep NOOS
Foto’s: Bas Schipper

Gerelateerde berichten