Gemeente en netbeheerders slaan de handen ineen voor duurzaam gas

Op weg naar een toekomst met meer duurzaam gas via de bestaande leidingen van Cogas en RENDO in de gemeente Hardenberg. De gemeente werkt samen met netbeheerders en lokale boeren aan dit ambitieuze doel. Duurzaam gas, vervaardigd uit mest, is een essentieel onderdeel van de energietransitie.

De gemeente Hardenberg heeft als doel om in 2050 energieneutraal te zijn en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen om klimaatverandering tegen te gaan. Het gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardgas draagt bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Daarom wordt het gebruik van aardgas geleidelijk verminderd en zal het vanaf 2050 niet meer worden gebruikt.

Overschakelen naar duurzame energiebronnen is de oplossing. Wethouder Werner ten Kate benadrukt het belang van duurzaam gas als vervanger voor aardgas, dat door lokale boeren uit mest wordt geproduceerd. Boeren kunnen op hun eigen bedrijf biogas produceren uit dierlijke mest in een speciale vergister. Dit biogas wordt vervolgens omgezet in groen gas en via de bestaande gasleidingen naar huishoudens en bedrijven getransporteerd, waar het wordt gebruikt voor verwarming en productieprocessen.

De netwerkbedrijven Cogas en RENDO zetten zich in om steeds meer duurzaam gas in hun leidingen te gebruiken en streven ernaar om in 2050 100% duurzaam gas in hun netwerken te hebben. Er wordt ook onderzocht of boeren gezamenlijke installaties kunnen bouwen voor de conversie van biogas naar groen gas en de integratie ervan in bestaande leidingen.

Eddy Veenstra, directeur van RENDO, benadrukt het belang van groen gas als energiebron voor de toekomst en de noodzaak om fossiel gas te vervangen door duurzame alternatieven. Hij wijst op het belang van ‘groen gas produceren, stikstof reduceren’ in landelijke gebieden.

Gerald de Haan, directeur van Cogas, ondersteunt dit streven en streeft ernaar om vanaf 2050 uitsluitend hernieuwbare gassen te distribueren via hun netwerken, bestemd voor woningen en bedrijven. Het aanleggen en beheren van regionale biogasnetwerken met de medewerking van agrarische bedrijven is een cruciaal onderdeel van deze inspanning.

De gemeente, Cogas en RENDO bekrachtigden hun samenwerking op 2 november op de boerderij van Martijn Timmermans in Ane, een van de boeren in de gemeente Hardenberg die plannen heeft om duurzaam gas op zijn bedrijf te produceren. Wethouder Werner ten Kate, RENDO-directeur Eddy Veenstra en Cogas-directeur Gerald de Haan zetten hun handtekening onder deze gezamenlijke inspanning voor een duurzame energietoekomst.

______________________________________________________________________________________________________________________________________
Tekstverwerking: Bas Schipper, Omroep NOOS
Foto’s: Bas Schipper

Gerelateerde berichten