Gedeputeerde Roy de Witte op bezoek bij LEADER Noord Overijssel

Hoe houden we deze regio’s een fijne plek om te wonen, ondernemen en beleven? Dat is de centrale vraag waar de werkgroep van LEADER Noord Overijssel zich dagelijks over buigt. Gedeputeerde Roy de Witte bracht een bezoek bij LEADER Noord Overijssel, om samen in gesprek te gaan over de diverse uitdagingen.

Gedeputeerde Roy de Witte: “Het is belangrijk dat LEADER er is voor initiatieven van onderop en dat met de opgebouwde kennis, praktische ondersteuning wordt geboden aan initiatiefnemers.”  Tijdens Corona is ervaring opgedaan met het bieden van voorschotten om een initiatief te kunnen starten, omdat dit zo positief werd ervaren wordt momenteel bekeken of dit mogelijk blijft voor nieuwe initiatieven. Samen met gedeputeerde Roy de Witte is afgesproken om de doelen van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) naast de contouren voor de nieuwe lokale ontwikkelstrategie van LEADER te leggen, zodat het aanvullend is op elkaar de komende jaren.  De voorzitter van de LEADER-werkgroep, Jan Uitslag, overhandigde hem de brochure met LEADER – initiatieven.

Lokale aanpak
In Noord-Overijssel zijn de afgelopen jaren projecten uitgevoerd die de leefbaarheid verbeteren. Deze projecten hebben een subsidie van LEADER gekregen. LEADER is een Europees subsidieprogramma om de leefbaarheid op het platteland te ontwikkelen en versterken. De EU, de provincie en de gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland, Staphorst, Dalfsen, Ommen, Hardenberg en het buitengebied van Zwolle en Kampen stellen geld beschikbaar voor goede plannen. Er komt nu een nieuwe periode aan voor nieuwe plannen. De ideeën van inwoners en ondernemers uit Noord-Overijssel van harte welkom. Alle input wordt uitgewerkt tot een de lokale ontwikkelstrategie voor de komende jaren.

 

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland. LEADER subsidieert niet alleen, het wil ook helpen bij het ontwikkelen van plannen en projecten. De filosofie is: mensen samenbrengen, het proces op gang brengen en stimuleren dat er dingen gebeuren.

Om gebruik te kunnen maken van LEADER moet je op het platteland van een LEADERgebied wonen of werken. In Nederland zijn twintig gebieden aangewezen. Daarvan liggen er vier in Overijssel. Het LEADERgebied Noord Overijssel omvat de gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland, Staphorst, Dalfsen, Ommen, Hardenberg en het buitengebied van Zwolle en Kampen (de steden van Zwolle en Kampen zijn uitgesloten).

 

LOS in streekcafés
Inwoners en ondernemers van Noord-Overijssel werken samen aan een levendige regio. Zo staat LEADER Noord Overijssel op de vooravond van meerdere streekcafés in het Vechtdal, IJsseldelta en Weerribben Wieden. “Het samen schetsen over de mogelijkheden voor regio is erg belangrijk”, aldus Anieke van Wijnen, Leader-ontwikkelaar.  “Samen meer streek, dat is wat we centraal stellen in deze streekcafés en de nieuwe lokale ontwikkelstrategie. In het voorjaar hebben we al veel mooie ideeën voor Vechtdal, IJsseldelta en Weerribben-Wieden ontvangen door middel van een vragenlijst en interviews. In september zijn er de bijzondere streekcafés, waar iedere inwoners van harte welkom is, van jong tot oud. Ook bestuurders, overheden, initiatiefnemers, ondernemers, onderwijs en organisaties mogen mee komen schetsen. Het is dan vervolgens aan ons om al die ideeën logisch op papier te krijgen en een nieuwe lokale ontwikkelstrategie.”

Aanmelden voor de streekcafés kan nog via www.leadernoordoverijssel.nl.