Gebiedscoöperatie helpt omwonenden bij zonneparken

In de gemeente Hardenberg komen steeds meer zonneparken. Bij het geven van toestemming hiervoor, stelt de gemeente als voorwaarde dat omwonenden kunnen meeprofiteren. Om dit te regelen is een lokale energiecoöperatie nodig waar inwoners zelf aan het roer staan. Om inwoners hiermee op weg te helpen, is er een gebiedscoöperatie opgericht.

Opbrengsten van een zonnepark kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor een voorziening in de buurt, zoals het opknappen van een dorpshuis, of voor het verduurzamen van woningen in de omgeving van het zonnepark. Maar het is ook mogelijk dat inwoners financieel kunnen meedoen, door te investeren in het zonnepark.

De gemeente maakt hierover afspraken met de initiatiefnemer bij het afgeven van de vergunning voor een zonnepark. Deze afspraken worden ook gemaakt bij vergunningen voor andere vormen van duurzame energieopwekking. Om dit zogenaamde lokaal eigenaarschap te regelen is het nodig dat inwoners rond het initiatief zich organiseren in een lokale energiecoöperatie. Zo’n lokale energiecoöperatie wordt mede-eigenaar van bijvoorbeeld het zonnepark en krijgt zo een deel van de opbrengst. Binnen de coöperatie wordt vervolgens bepaald wat er met de opbrengst gebeurt. Er zijn nog te weinig lokale coöperaties opgericht. Wanneer er nog geen lokale energiecoöperatie is, kan de gebiedscoöperatie met de initiatiefnemer en de omwonenden afspraken maken over de manier waarop omwonenden kunnen meeprofiteren.

Daarom is hiervoor een gebiedscoöperatie opgericht. Jannes Janssen, Eric van Asten en Tjalle ter Stege vormen samen het dagelijks bestuur van de gebiedscoöperatie. Zij ondertekenden vrijdag 15 oktober de oprichtingsakte van de gebiedscoöperatie. Daarnaast bestaat het bestuur uit Jan van Hoek, Wim Idema, Rien Juurlink en Gerwin Veltink. De laatste twee brengen veel ervaring mee vanuit hun rol in de ontwikkeling van het zonnepark van Lutten Levert.

Gerelateerde berichten