Een actief jaar voor de Gramsbergse scootmobielers

Goed, het is nog maar een klein compact groepje van zo’n 12 actieve deelnemers. Maar ze hebben het wel heel gezellig met elkaar. Dat bleek tijdens de jaarbijeenkomst van de leden/senioren van de club.

De scootmobielers sloten zich in het voorjaar van 2023 tijdens de oprichting aan. Nu hadden de leden de eerste jaarbijeenkomst in De Binder.

Eerst een terugblik

Coördinator Jan Hamhuis vertelde bij zijn opening hoe deze achtste activiteit van Stichting 55+ Actief Gramsbergen tot stand kwam. Het initiatief er voor kwam destijds van Diny Braker. Samen met mede-coördinator Mans Veldsink werd de scootmobielclub inhoud gegeven. Tot tevredenheid ook van Gert Pijlstra die als voorzitter van de stichting eveneens van de partij was.

Vanaf april start er elke tweede woensdag van de maand (om 14.00 uur) ook dit seizoen weer een leuke tocht. Men verzamelt telkens bij De Binder en rijdt door de regio rond Gramsbergen. Met telkens een andere aantrekkelijke route en uiteraard bij acceptabele weersomstandigheden. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar men dient wel lid te zijn van de overkoepelende stichting (€ 7,50 per jaar).

Verkeersles en praktijkles

Bij de start in 2023 organiseerde men eerst ook een verkeersles, gevolgd door een praktijkles. Die ging o.a. door de plaatselijke supermarkt. Mans is de route coördinator en zorgt er ook voor dat elke route een stop kent. Zoals bij de vijvertuinen Ada Hofman, Buitengoed Erve Raewyck, B&B Erve ’t Hacht en MFA De Beuk.

Mensen verbinden via De Stuw

Er was ook een welkom voor Pauline Dorenbos, sociaal werker van welzijnsorganisatie De Stuw, want bij De Stuw gelooft men in de kracht van de mensen. In sámen doen. In mensen bij elkaar brengen. Want samen is leuker dan alleen, zo zei Pauline. Verbinden is daarbij een goed uitgangspunt. Om de wereld om de mens heen te vergroten. Of om weer mee te doen als men zich alleen of eenzaam voelde. Ze behandelde de diverse activiteiten, al of niet in samenwerking met andere organisaties met hetzelfde doel. Zoals buurtwerkorganisaties, Samen Doen en andere. Het ging ook over Buurtkamers. Het bleek dat juist ook in Gramsbergen daar een behoefte aan is. De Stuw coördineert ook een vervoersdienst als ANWB AutoMaatje. Ouderen en mensen met een gezondheidsbeperking zijn vaak minder mobiel en kunnen geïsoleerd raken. ANWB AutoMaatje en gemeente zorgen ervoor dat vrijwilligers met een auto via De Stuw die mensen kunnen helpen.

Op naar mooi weer in 2024

Jan Hamhuis reikte aan de aanwezigen een info boekje uit over de algemene activiteiten van de stichting Actief 55+. Vervolgens ging het over het ideeën opdoen voor de maandelijkse routes. Afgelopen jaar bleken de afstanden naar tevredenheid te zijn.

De deelnemers hopen elke maand weer te profiteren van acceptabele omstandigheden om gezellig met elkaar op pad te gaan. Op dat vooruitzicht werd bij het afsluiten van de jaarvergadering al vast een drankje genuttigd. En ook op de eerste tocht in de middag van de tweede woensdag in april. Nieuwe deelnemers zijn dan zeker welkom.


Tekstverwerking: Arjen Roelofs, Omroep NOOS
Foto: Stock

Gerelateerde berichten