Tijdelijke noodopvanglocatie asielzoekers in Loozen blijft open

Er zijn nog steeds te weinig opvangplekken voor asielzoekers in Nederland. Daarom blijft de tijdelijke noodopvanglocatie voor kansrijke asielzoekers en statushouders op bungalowpark De Roskamp in Loozen open. Dat heeft het college van B&W besloten. Op De Roskamp vangt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nu tijdelijk 100 mensen op.

Het COA gebruikt bungalowpark De Roskamp in Loozen sinds november 2022 als tijdelijke noodopvanglocatie voor 100 kansrijke asielzoekers en statushouders. De tijdelijke noodopvang in Loozen zou in eerste instantie een jaar duren.

College van B&W: niet passend om nu te stoppen met de noodopvang

Er zijn in Nederland nog steeds te weinig plekken om alle asielzoekers op te kunnen vangen. Het Rijk doet een beroep op provincies en gemeenten om voor extra opvangplekken te zorgen. Ook de gemeente Hardenberg heeft daarom nog steeds een opgave om extra noodopvangplekken te regelen.

Onder die omstandigheden vindt het college van B&W het niet passend om na 21 november te stoppen met de tijdelijke noodopvang. Het college heeft na gesprekken met de omwonenden een zorgvuldige afweging gemaakt. En besloten om door te gaan met de tijdelijke noodopvang in Loozen.

Een nieuwe bestuursovereenkomst met het COA

Om door te kunnen gaan met de tijdelijke noodopvang op De Roskamp, maakt de gemeente Hardenberg nieuwe afspraken met het COA. Die afspraken staan in een bestuursovereenkomst. Daarbij wil het college recht doen aan de zorgen en ideeën van de omwonenden over de noodopvang. De gemeente legt de volgende zaken vast in de nieuwe bestuursovereenkomst met het COA.

  • Het COA vangt op De Roskamp uitsluitend kansrijke asielzoekers en statushouders op. Dit is dezelfde doelgroep als nu op De Roskamp verblijft.
  • De gemeente beoordeelt iedere zes maanden of de noodopvang nog nodig is. Wanneer de noodopvangplekken niet meer nodig zijn, stopt de opvang.
  • De Roskamp blijft een tijdelijke noodopvanglocatie. Het kan geen permanente opvanglocatie worden.
  • Bij ernstige overlast stopt de opvang.
  • Om door te kunnen gaan met de tijdelijke noodopvang in De Roskamp, vraagt het COA ook een nieuwe omgevingsvergunning aan bij de gemeente.

Tekstverwerking: Arjen Roelofs, Omroep NOOS
Foto: Stock

Gerelateerde berichten