Sluitingsbevoegdheid voor burgemeesters bij corona-uitbraak

Bij een corona-uitbraak in bijvoorbeeld een kantoorpand, kan de GGD adviseren dat deze locatie tijdelijk gesloten wordt zodat de infectiehaard op die plaats uitdooft. Als een beheerder van die locatie dit advies niet opvolgt, kan de burgemeester straks de tijdelijke sluiting bevelen.

Er is sprake van een uitbraak als:
* minstens drie personen besmet zijn geraakt die met elkaar in verband kunnen worden gebracht
* een specifieke locatie de meest waarschijnlijke besmettingsbron is
* er aanwijzingen zijn dat het overdragen van het virus op andere mensen nog gaande is op die plaats

Sluiting van een locatie of een gedeelte ervan, geldt maximaal tien dagen en is alleen aan de orde als minder ingrijpende middelen niet volstaan. Woningen, religieuze en levensbeschouwelijke gebouwen, en een aantal andere gebouwen zijn expliciet uitgezonderd.

Om dit te regelen wordt een artikel toegevoegd aan de Wet publieke gezondheid, in het hoofdstuk met tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de coronapandemie. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van de ministers De Jonge, Grapperhaus en Ollongren.


Bron: Rijksoverheid

Gerelateerde artikelen