Versnelling woningbouw in overleg met plaatselijke belangen

De gemeente Hardenberg werkt de komende jaren samen met elf plaatselijk belangen bij het sneller en meer bouwen van woningen in de kernen.

De afspraken hierover zijn vastgelegd in woningbouwconvenanten. Wethouder Martijn Breukelman: “We bouwen de komende jaren gemiddeld 400 woningen per jaar voor verschillende doelgroepen. En vooral ook bouwen waar behoefte aan is. Dat is een enorme opgave. We hebben de plaatselijk belangen daarbij hard nodig. Want zij weten aan wat voor woningen de inwoners van de kernen behoefte hebben.” De afspraken over woningbouw met de plaatselijk belangen zijn in 2018 voor het eerst gemaakt en zijn voor een periode van vier jaar vastgelegd. Eind vorig jaar is de samenwerking beoordeeld.

De meeste plaatselijk belangen zijn positief. Door de samenwerking zijn de plaatselijk belangen en inwoners meer betrokken bij het maken van plannen voor woningbouw. Ook is hierdoor beter ingespeeld op de behoefte aan woningen in de kernen. Er zijn ook suggesties gedaan om de samenwerking nog verder te verbeteren. De positieve ervaringen zijn redenen om ook voor de komende drie jaar samen te werken. Daarom hebben de gemeente en 11 plaatselijk belangen onlangs opnieuw overeenkomst voor de komende drie jaar gesloten. “We hebben de plaatselijk belangen hard nodig,” aldus wethouder Martijn Breukelman die blij is met de samenwerking.

Gerelateerde artikelen