‘Eerlijke Kansen’ voor kinderen in het primair onderwijs

De gemeente Hardenberg start met het programma ‘Eerlijke Kansen’ voor kinderen in het primair onderwijs. De gemeente Hardenberg wil dat alle kinderen op school goed mee kunnen komen, zodat zij hun eigen talenten ontwikkelen waardoor zij mee kunnen doen in de samenleving.

Het doel is om samen met het onderwijs de onderwijsachterstanden te voorkomen. De aanpak hiervan staat in het lokaal programma Eerlijke Kansen. Dit programma is samen met het onderwijs gemaakt. In het programma Eerlijke Kansen werken onderwijsinstellingen samen met de gemeente om de kinderen gelijke kansen te geven. Het programma bestaat uit een aantal onderwerpen. Eén daarvan is het zo snel mogelijk leren spreken van de Nederlandse taal door anderstalige kinderen.

Wethouder Looman; “Goed kunnen lezen is een voorwaarde om kennis op te kunnen doen. Ook draagt beheersing van de taal bij aan een goede sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs. Binnen onze gemeente verbeteren wij de taal- en leesontwikkeling van kinderen zodat zij hun eigen talenten kunnen ontwikkelen.”

Door bijvoorbeeld aan te moedigen dat ouders en kinderen thuis zoveel mogelijk Nederlands praten. Ook worden onderwijsassistenten ingezet en worden leerkrachten opgeleid. Zo kunnen anderstalige kinderen makkelijker naar het normaal onderwijs gaan. Een ander thema richt zich op taalachterstanden. Kinderen gaan extra lezen en oefenen in kleine groepjes met een onderwijsassistent. En er worden speciale leesboeken gekocht. De kansencoach, mede mogelijk gemaakt door Regiodeal Drenthe, helpt bij het bereiken van de doelstellingen binnen het programma Eerlijke Kansen.

Om de start van het programma te vieren, ondertekende wethouder Looman, samen met de aanwezigen, met stoepkrijt de alliantie. Dit gebeurde woensdagmorgen op een steen op het plein van de Doekesschool in de Hardenbergse wijk Heemse. De alliantie is de samenwerking tussen de partijen. Na het ‘ondertekenen’ sloeg ze de steen kapot, zodat iedereen een klein stukje van de steen mee kon nemen om zelf verder te bouwen aan de alliantie.


Gelijke Kansen Alliantie
Wethouder Looman heeft samen met minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) de Gelijke Kansen Alliantie ondertekend. Hierin staat hoe de gemeente de komende twee jaar samen met de scholen gelijke kansen in de gemeente gaat verbeteren. Gemeente Hardenberg en het primair onderwijs heeft zich ook aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie. Het lokale programma Eerlijke Kansen draagt bij aan de doelstellingen van deze alliantie.

Achtergrond
De Gelijke Kansen Alliantie is een plan van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het ministerie werkt samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners om kinderen in het onderwijs gelijke kansen te geven. Op dit moment doen er ruim vijftig gemeenten mee aan de Gelijke Kansen Alliantie. Dit aantal zal het komend jaar worden uitgebreid tot een maximum van honderd gemeenten.

Gerelateerde artikelen