Hardenberg staat er financieel goed voor

Elk jaar maakt de gemeente in het voorjaar de financiële balans op in het jaarverslag. Het college van B&W biedt het jaarverslag nu aan de gemeenteraad aan. “We zijn trots dat we onze ambities hebben gerealiseerd. Niet alleen in 2021, maar in de afgelopen 4 jaar. We hebben ons huishoudboekje goed op orde. En we eindigen deze bestuursperiode met een goedgevulde spaarpot”, zegt wethouder financiën Martijn Breukelman.

De gemeente Hardenberg hield in 2021 geld over: € 15,8 miljoen euro. Dat is meer dan vorig jaar nog werd verwacht. Maar het is volgens Martijn Breukelman wel goed uit te leggen. “Zoals elk jaar zijn sommige projecten nog niet helemaal afgerond. Dat doen we dit jaar. Het geld, zo’n 4 miljoen euro, blijft daarvoor beschikbaar. Door de coronapandemie hebben er wat meer projecten vertraging opgelopen. Ook kregen we meer geld van het Rijk voor het uitvoeren van onze taken. Een meevaller dus!”

De gemeente gaf de afgelopen jaren extra geld uit voor Jeugdzorg. “Dat hebben we min of meer voorgeschoten. Dat geld heeft het Rijk ons vorig jaar terugbetaald. Dat hebben we in de boeken van 2021 verwerkt.”

Er is in 2021 ook weer veel gebouwd. Er kwamen honderden nieuwe woningen bij. Ook bedrijven breidden uit of bouwden nieuw. “Dat er sneller en meer gebouwd wordt, zien we ook terug in de jaarrekening. De opbrengsten uit grondverkopen en leges voor vergunningen waren in 2021 hoger.”

 

De spaarpot van de gemeente is goed gevuld

Het college van B&W wil het geld dat in 2021 overbleef in de algemene reserve stoppen. Dat is de spaarpot van de gemeente om tegenvallers op te vangen. In de spaarpot zit straks ruim 71 miljoen euro. De verwachting is dat dit bedrag de komende jaren nog hoger wordt. Dat is meer dan voldoende. Volgens Martijn Breukelman is het prettig dat de gemeente een buffer heeft. “Dat was de afgelopen jaren bijvoorbeeld al nodig toen we extra geld moesten uitgeven om inwoners en ondernemers te helpen in de coronapandemie.”

“Gelukkig was er niet altijd geld nodig. We zagen ook een veerkrachtige samenleving. Onze inwoners lieten zien wat noaberschap betekent. Vandaag de dag zien we dat weer. Nu we met hoge energieprijzen te maken hebben. En er door de oorlog in Oekraïne veel vluchtelingen naar Nederland komen. Dan is het prettig dat we genoeg geld hebben om de mensen die uit Oekraïne gevlucht zijn te helpen en gastvrij te ontvangen in onze gemeente. Maar we hebben ook de kracht van de samenleving daarbij hard nodig.”

 

Er is geld beschikbaar voor nieuwe projecten en plannen

Zo’n € 40 miljoen uit de spaarpot is beschikbaar om uit te geven aan nieuwe projecten en plannen waar Hardenberg nog mooier van wordt. En waar de samenleving beter van wordt. “Maar dat is aan het nieuwe college van B&W”, zegt Martijn Breukelman. “Want de bestuursperiode van het huidige college van B&W zit er bijna op.”

“We kijken met trots terug op de afgelopen jaren. Op wat we samen met de inwoners, ondernemers, gemeenteraad en ambtelijke organisatie hebben gedaan. Hardenberg staat er goed voor. We zijn klaar voor de toekomst!”

De gemeenteraad bespreekt het jaarverslag in de oriënterende ronde van 7 juni en in de raadsvergadering van in 21 juni.

Gerelateerde artikelen