Carbidschieten op oudejaarsdag

Carbidschieten op oudejaarsdag is in de gemeente Hardenberg onder voorwaarden toegestaan. Als je gaat carbidschieten, meld dit dan uiterlijk op 24 december 2022 bij de gemeente.

De regels voor carbidschieten staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Carbidschieten is volgens de APV alleen toegestaan op oudejaarsdag (31 december 2022) vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot 02.00 uur ’s nachts (op 1 januari 2023). De plek waar je gaat carbidschieten moet op meer dan 75 meter afstand zijn van woonbebouwing.

 

Melden tot en met 24 december

Een vergunning is niet nodig. Wel meld je je vooraf bij de gemeente. Vul hiervoor het formulier in op www.hardenberg.nl/carbid. Bij de melding geef je aan op welke plek je gaat carbidschieten. Het melden van carbidschieten kan tot en met 24 december 2022. Ben je jonger dan 18 jaar en wil je carbidschieten? Dan vraag je eerst toestemming aan je ouders of verzorgers.

 

Voorwaarden en regels bij carbidschieten

Als je gaat carbidschieten, hou je je aan de volgende regels en voorwaarden:
Vaten mogen een inhoud hebben van maximaal 50 liter en moeten zijn afgesloten
met zacht materiaal (bijvoorbeeld een voetbal of een plastic zak).
Het vrije schootsveld bedraagt minimaal 75 meter, er mogen geen
openbare wegen of (fiets)paden  in het schootsveld liggen.
Er wordt niet geschoten richting woonbebouwing.
De locatie waar carbid geschoten wordt, ligt minimaal op 75 meter afstand van
woonbebouwing en op minimaal 300 meter afstand van zorginstellingen,
inrichtingen waar dieren worden gehouden of een vogelbeschermingsgebied.
Het schietterrein wordt afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal.

 

Politie en gemeente controleren

De gemeente en de politie zorgen er samen voor dat de regels worden nageleefd. Zij controleren rond de jaarwisseling op plekken waar met carbid wordt geschoten. Doen inwoners een melding van overlast of gevaar? Dan gaan de politie en gemeente hier op af. Houden organisatoren van een carbidschietfestijn en/of schutters zich niet aan de regels? Dan worden ze hierop aangesproken. Zou houden de organisatoren/schutters zich alsnog aan de regels. Afhankelijk van de situatie en de overtreding bepaalt de politie of verdere actie nodig is. Bijvoorbeeld een proces-verbaal voor de overtreding. Of een doorverwijzing naar bureau HALT.

 

Tineke Eilander, Omroep NOOS
Bron: Gemeente Hardenberg

 

Gerelateerde artikelen