Vaarseizoen voorbij, steigers opgeruimd

Het vaarseizoen in het gebied van Waterschap Vechtstromen is voorbij. De haven in Hardenberg ligt er verlaten bij. Afgelopen week zijn alle boten uit het water gehaald en aanlegsteigers opgeruimd.

“Het Overijsselse Vechtdal is een prachtig gebied om vanaf het water te beleven. Bezoek de natuur met rust en respect, om planten en dieren, bijvoorbeeld broedende vogels in de oevers, niet te verstoren. En hou rekening met andere recreanten en grondeigenaren langs de Vecht. Zo kan iedereen genieten van wat het Vechtdal te bieden heeft”, aldus waterschap Vechtstromen. Waterschap Vechtstromen beheert de Vecht tussen Ommen en de Duitse grens. Met ingang van 1 oktober zit het vaarseizoen op de Vecht er al weer op. De sluizen Junne, Mariënberg, Hardenberg en De Haandrik in de Vecht zijn gesloten.

 

Toch is met het sluiten van het vaarseizoen nog niet alles gereed. Er moet nog van alles gebeuren voordat de Vecht en de haven ‘winterklaar’ zijn. Afgelopen week zijn daarom al alle aangelegde boten uit het water gehaald. Ook de drijvende steigers, die in 2021 nieuw zijn geplaatst, zijn weer op het droge gelegd. Op de parkeerplaats bij De Koppel in Hardenberg liggen de steigers. Deze zullen tijdelijk opgeslagen worden, zodat ze volgend jaar weer teruggeplaatst kunnen worden. Dit wordt allemaal netjes verzorgd door Brunink aan de Vechtstraat 3 in Hardenberg.

Watersportvereniging Hardenberg beheert de haven in Hardenberg.

 

Tijd gebruiken voor andere dingen

Nu het vaarseizoen er weer op zit, heeft waterschap Vechtstromen tijd extra om de conditie van de oevers en beschoeiingen te bekijken. Ieder jaar worden periodieke inspecties uitgevoerd. Een beschoeiing is een harde oeververdediging in de overgang van land (oever) naar water die voorkomt dat de oever afkalft (waterkerend) en in de watergang zakt (grondkerend). Zo zorgen waterschappen ervoor dat er voldoende water kan worden afgevoerd in natte periodes.

 

Beschoeiingen worden toegepast in verschillende vormen en kunnen uit verschillende materialen bestaan. Van oudsher werd vaak hout toegepast. De eerste beschoeiingen werden vroeger door de mensen gevlochten van dunne takken van bijvoorbeeld Wilg en Els. Tegenwoordig worden naast hout ook andere materialen gebruikt, zoals (gerecyclede) kunststof, beton en staal. Elk materiaal heeft zo zijn eigen specifieke kenmerken. Zo wordt staal vaak toegepast in de vorm van damwanden, die vaak een gehoekte vorm hebben.

In april 2023 start het nieuwe vaarseizoen en is weer doorgaande recreatievaart mogelijk op de Vecht tussen Zwolle en de Duitse grens. Varen op de Vecht mag in de periode van 1 april tot 1 oktober, tussen zonsopgang en zonsondergang.

 

Tekst: Tineke Eilander, Omroep NOOS
Foto’s: Jeroen Eilander, Omroep NOOS

Gerelateerde artikelen