Tienjarig bestaan Zorghoeve

De Zorghoeve op de Reestlandhoeve heeft donderdag 10 november haar 10-jarig bestaan gevierd. Behalve een terugblik op 10 jaar Zorghoeve en toekomstplannen heeft Stichting Musica in Vita zich gepresenteerd.

Om het 10-jarig bestaan te vieren, werd donderdag 10 november een receptie gehouden. Deze was voor betrokken mensen bij de Zorghoeve, zoals de deelnemers van de dagbesteding van de Reestlandhoeve en hun naasten, zorgprofessionals, WMO medewerkers en andere genodigden. In de afgelopen 10 jaar heeft de Zorghoeve zich ontwikkeld als een onmisbaar onderdeel van de Reestlandhoeve.

 

Behalve een terugblik op 10 jaar Zorghoeve en toekomstplannen heeft Stichting Musica in Vita zich gepresenteerd. Deze stichting is afgelopen jaar opgericht ten behoeve van mantelzorgondersteuning van mensen met geheugenproblemen en ter ondersteuning van de Zorghoeve in financiële- en/of materiële zin.

 

Daniëlle en Wilma Stichting Musica in Vita gaan vaak in gesprek met mantelzorgers. Deze gesprekken gaan over de begeleiding van hun naaste middels ondersteuning vanuit de Zorghoeve. Daarbij merken ze keer op keer dat mantelzorgers behoefte hebben aan extra ondersteuning, andere dan de Zorghoeve kan bieden.

 

Het belang van ondersteuning van mantelzorgers wordt door verschillende landelijke organisaties onderstreept, zoals bijvoorbeeld het Trimbos instituut en Alzheimer Nederland en er zijn ook verschillende initiatieven waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en/of informatie kunnen vergaren, denk bijvoorbeeld aan de Alzheimercafés en mantelzorgbijeenkomsten die georganiseerd worden.

 

Cursus

Toch denkt Stichting Musica in Vita in een behoefte te kunnen voorzien en een aanbod te bieden dat tot nu toe niet of onvoldoende in de directe omgeving bereikbaar is. Zo willen zij het mogelijk maken om mantelzorgers van mensen met geheugenproblemen een cursus te laten volgen die hun meer inzicht en praktische handvatten geeft. Het draait daarbij om: begrijpen, accepteren, effectief ondersteunen. Belevingsgericht begeleiden volgens de Böhm methodiek.

 

Uiteraard moet daar geld voor binnengehaald worden. Als dat lukt zal de eerste cursus in maart 2023 van start gaan. Er is 3.800 euro  nodig voor een eerste cursus. Het moge duidelijk zijn, de Stichting valt of staat bij de giften en donaties die worden gedaan. Daarnaast hebben ze al een datum gepland voor een eerste mantelzorg ontmoetingsdag: 17 februari 2023 van 10.00-12.00 uur. Een informele inloopochtend zonder agenda om elkaar te ontmoeten en behoeften te inventariseren voor een vervolg.

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Stichting Musica in Vita.

 

Tineke Eilander, Omroep NOOS

Gerelateerde artikelen