’t Landbouwbeeld in Hardenberg verhuist

Dat ’t Lanbouwbeeld van Kiny Copinga aan de Bruchterweg in Hardenberg verplaatst zou worden is al sinds april 2021 bekend. Maandag 11 juli zijn de werkzaamheden begonnen om het kunstwerk, dat hier al sinds 1989 staat, weg te halen van haar oorspronkelijke plek.

Het kunstwerk moet verplaatst worden, omdat er op de huidige plek aan de Bruchterweg nieuwbouw gepland staat. Op het Spindeplein naast het gemeentehuis van Hardenberg verrijzen straks zo’n tachtig appartementen. De sloop van het voormalige kantoorgebouw van de Rabobank is inmiddels gereed.  Na het onderbrengen van de Lindes wordt nu eerst het kunstwerk ’t Landbouwbeeld in opslag gebracht. De sloop van de grotendeels leegstaande ‘winkelplint’ langs de Sallandsestraat waarin alleen nog Scapino is gevestigd, zal ook daarna ook kunnen starten, zodat de grond bouwrijp gemaakt kan worden.

Kunstwerk ’t Landbouwbeeld – het verhaal
Om de Hardenbergers tot in de lengte van dagen te herinneren aan de voorname rol die de landbouw eeuwenlang voor de stad had gehad, nu nog heeft en misschien zal blijven hebben, is de stichting ’t Landbouwbeeld opgericht. Deze stichting bestond uit landbouw- en plattelandsorganisaties met het doel in het centrum van Hardenberg een beeld realiseren, waarmee duidelijk de relatie van Hardenberg met haar agrarische oorsprong verbeeld zou worden en de landbouw terug zou worden gebracht naar het centrum van Hardenberg. Uiteindelijk werd gekozen voor een ontwerp van Kiny Copinga. Het werd een twaalf meter lang beeld in brons. Het beeld is tweedimensionaal: het is een reliëf, aan beide kanten te bekijken, dat in een slingervorm staat opgesteld.

Er wordt een verhaal verteld: de komst van de eerste mensen in het Vechtdal, het land wordt in cultuur gebracht, schapen weiden op de velden, de mens vestigt zich in nederzettingen, er komen meer vee, varkens, runderen en paarden en voor wie goed kijkt scharrelen er enkele kippen in het brons. Later, veel later, is daar een tractor die de mechanisatie aangeeft, tenslotte eindigt het beeld – voorlopig – in een stedelijke bebouwing. Voorlopig, want het laatste beelddetail wekt de suggestie dat de geschiedenis nog niet af is, maar inderdaad doorgaat: de toekomst is open. De slingervorm verwijst naar de meanderende Vecht, terwijl de veldkeien die rondom het beeld zijn aangebracht vertellen dat elke boer zijn steentje aan de ontwikkeling heeft bijgedragen.


Eerst in opslag dan op Badhuisplein
Het twaalf meter lange beeld gaat eerst in opslag, totdat er plaats is op haar nieuwe plek, het Badhuisplein, tegenover de ingang van theater De Voorveghter. De uitstraling van dat plein past niet meer in deze tijd, omdat de omgeving de laatste jaren nogal sterk is gewijzigd, vindt de gemeente. Er komen zitbanken, meer groen en nieuwe bestrating. De herinrichting zal zo’n 800.000 euro kosten.Impressie vernieuwde Spinde
 

Gerelateerde artikelen