Linda Verschuur stopt als wethouder

Linda Verschuur (OpKoers.nu) stopt per direct als wethouder van de gemeente Hardenberg. Dat heeft ze de gemeenteraad van Hardenberg laten weten.

Linda Verschuur is sinds mei 2022 wethouder voor de OpKoers.nu in de gemeente Hardenberg. Daarvoor zat zij vier jaar lang in de gemeenteraad. Binnen het college van B&W was Linda Verschuur onder andere verantwoordelijk voor de onderwerpen zorg & welzijn, werk & inkomen, kunst & cultuur, inburgering en inclusie.

 

Linda Verschuur: “Op 24 mei 2022 begon ik met veel enthousiasme als wethouder van de gemeente Hardenberg. Voor mij was deze functie bij uitstek geschikt om een bijdrage te kunnen leveren aan de Hardenbergse samenleving. Ik realiseerde mij terdege dat ik als beginnend bestuurder de nodige ervaring zou moeten opbouwen. Ik had er vertrouwen in dat dit in samenwerking met de gemeenteraad en ondersteund door mijn collega’s in het college van B&W zou lukken.”

 

Linda Verschuur vervulde de functie van wethouder iets meer dan een jaar. “De afgelopen weken heb ik voor mijzelf de balans opgemaakt. Het afgelopen jaar heb ik veel ervaring mogen opdoen. Samen met de gemeenteraad en mijn collega’s in het college van B&W heb ik mogen werken aan de toekomst van de gemeente Hardenberg. Ik kijk terug op een leerzame periode. Toch ben ik tot de conclusie gekomen dat ik het wethouderschap niet kan invullen op een manier die bij mij past. Een manier die recht doet aan de persoon die ik ben. En die mij in staat stelt om mijn kennis, kunde en creativiteit te gebruiken ten behoeve van de inwoners van de gemeente Hardenberg. Daarom heb ik besloten om per direct te stoppen als wethouder.”

 

Linda Verschuur heeft haar ontslag vrijdagochtend per brief aan de gemeenteraad aangeboden. Ze stopt met onmiddellijke ingang als wethouder.

 

Coalitie Hardenberg respecteert besluit Linda Verschuur

Wethouder Linda Verschuur (Opkoers.Nu) heeft de gemeenteraad van Hardenberg laten weten dat zij per direct haar functie als wethouder neerlegt. Zij geeft daarbij aan “dat zij tot de conclusie is gekomen dat zij het wethouderschap niet kan invullen op een manier die bij haar past”. De coalitiepartijen hebben begrip voor deze motivatie van Linda Verschuur en respecteren haar besluit.

 

Het vertrek van Linda Verschuur heeft geen gevolgen voor de samenstelling van de coalitie. De coalitie neemt in de komende zomerperiode de tijd om zich in alle rust te beraden op de ontstane situatie en de vervolgstappen. In goed overleg met het college van B&W is besloten dat zij voorlopig de portefeuilles van Linda Verschuur waarnemen.


Tekstverwerking: Tineke Eilander, Omroep NOOS
Bron: Gemeente Hardenberg

Gerelateerde berichten