Hardenbergse horecaondernemers boos op gemeente Hardenberg

Dat New York Pizza plannen heeft om zich buiten het ‘kerngebied centrum’ in Hardenberg te vestigen, schiet bij menig horecaondernemer in Hardenberg in het verkeerde keelgat. Horecaondernemers voelen zich in de steek gelaten door de gemeente Hardenberg.


Onlangs is bekend geworden dat New York Pizza een pand heeft gehuurd aan de Europaweg 29 in Hardenberg. De franchiseketen zoekt per direct een geschikte franchise-ondernemer in Hardenberg. Diverse horecaondernemers zijn dan ook terecht boos op de gemeente Hardenberg. Niet omdat New York Pizza in Hardenberg komt, maar wel dat deze zich kennelijk in een pand mag vestigen, waar volgens het bestemmingsplan geen horeca mogelijk is.

In 2019 wilde een ondernemer een kebabzaak beginnen aan de Europaweg 15. Dit werd toen, terwijl de verbouwing al was begonnen, afgewezen omdat het college zich beroept op een bestemmingsplan dat op 2 juli 2013 is vastgesteld. In het betreffende gebied mag volgens dit plan geen horeca. De gemeente Hardenberg heeft in 2017 de Detailhandelsvisie gemaakt, waarin staat dat horeca alleen in het kerngebied centrum wordt toegestaan.

Dat er sinds kort plakkaten van New York Pizza op het pand aan de Europaweg hangen, wekt de nodige woede en frustratie onder horecaondernemers. Een horecaondernemer, die al geruime tijd in Hardenberg gevestigd is, voelt zich tegengewerkt door de gemeente: “Waarom steunt de gemeente de eigen ondernemers niet? Waarom mag ik niet uitbreiden en mij vestigen op een door mij gekozen locatie? Ik ken zelfs startende horecaondernemers die tegengewerkt zijn door de gemeente Hardenberg, zij mochten zich ook al niet vestigen buiten het kerngebied. Zwicht de gemeente nu wel voor een grote naam?”, was zijn commentaar.

Volgens de gemeente heeft het bewuste pand de bestemming ‘Gemengd’ met een aanduiding voor detailhandel. Dat is dezelfde bestemming als Europaweg 15 waar zich destijds een kebabzaak wilde vestigen. Uit de aangeleverde gegevens van NY Pizza blijkt dat het om uitsluitend afhalen/bezorgen gaat. Nuttigen ter plaatse is niet van toepassing. Daarom worden de activiteiten aangemerkt als detailhandel en past dat dus in de bestemming. Horeca past niet zondermeer binnen de bestemming en vraagt om een bestuursafweging. Er is wel al een vergunningaanvraag binnengekomen, maar deze heeft het bedrijf ook weer ingetrokken omdat de gegevens niet compleet waren. Als de gemeente de vergunningaanvraag heeft ontvangen wordt deze eerst getoetst, laat de gemeente Hardenberg weten.

Gerelateerde artikelen