Hardenberg houdt geld over in 2022

Elk voorjaar blikt de gemeente in het jaarverslag terug op het vorige jaar. De gemeente Hardenberg staat er financieel goed voor. In 2022 hield de gemeente geld over. Er zit nu bijna 86 miljoen euro in de spaarpot.

Ook maakt de gemeente de financiële balans op. Het college van B&W biedt het jaarverslag aan de gemeenteraad aan.

Wethouder Martijn Breukelman: “We kijken terug op een bewogen jaar. Een jaar waarin veel is gebeurd en veranderd in de wereld. Maar we hebben ook mooie resultaten gehaald. Daarbij hielden we meer geld over dan we hadden verwacht. Dat betekent dat er geld is om te investeren in onze samenleving. En om mensen in deze roerige tijden de helpende hand te bieden als dat nodig is.”

 

Een goede financiële positie

Uit de cijfers blijkt dat de financiële positie goed is. De gemeente hield in 2022 geld over: bijna 22 miljoen euro. Dat is ruim 11 miljoen euro meer dan verwacht. Een deel van het geld is nodig om verder te gaan met projecten en werkzaamheden die in 2022 zijn gestart. Ook kreeg de gemeente in 2022 meer geld van het Rijk om taken uit te voeren. En voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. Dit geld wordt hier in 2023 alsnog aan besteed.

 

De algemene reserve

Ook de krappe arbeidsmarkt had invloed. Hierdoor kon de gemeente sommige vacatures pas later invullen. De rest van het geld gaat naar de algemene reserve. Dit is de spaarpot van de gemeente om risico’s af te dekken en tegenvallers op te vangen. Er zit nu bijna 86 miljoen euro in de spaarpot. Een deel van dat geld is beschikbaar voor het uitvoeren van plannen en projecten.

 

‘Investeren in onze samenleving’

Wethouder financiën Martijn Breukelman: “We hebben de afgelopen jaren een degelijk financieel beleid gevoerd. Daarom hebben we flink kunnen sparen. Er is dus geld om te investeren in onze samenleving. Het is veel geld, maar we hebben ook veel te doen. Want in de komende jaren willen we de woon-, werk- en leefomgeving van onze inwoners en ondernemers verder verbeteren en mooier maken.”

 

Financiën op orde in onzekere tijden

Volgens Martijn Breukelman is het juist in onzekere tijden goed om de financiën op orde te hebben. “De toekomst laat zich niet voorspellen. De energiecrisis heeft ons laten zien dat het prettig is om middelen te hebben om inwoners, verenigingen of stichtingen te helpen. Zoals we hebben gedaan met een noodfonds. In het landelijke gebied staat de agrarische sector voor een grote opdracht. Waar het kan, bieden we onze agrariërs de helpende hand, zodat ze kunnen blijven boeren in onze landelijke gemeente. Verder wordt het opvangen van vluchtelingen en ontheemden een reguliere huisvestingstaak. We willen deze mensen goed begeleiden, zodat ze kunnen meedoen in onze samenleving. Ook daarvoor is geld nodig.”

 

Verder op de ingeslagen weg

In 2022 ging een nieuwe bestuursperiode van start. Het college van B&W gaat verder op de ingeslagen weg. En heeft de plannen voor de komende jaren uitgewerkt en voorbereid. In de komende jaren investeert de gemeente om de hoge ambities uit te voeren.

 

Raadsvergadering 20 juni

De gemeenteraad bespreekt het jaarverslag in de oriënterende ronde van 6 juni. En stelt het jaarverslag op 20 juni in de raadsvergadering vast.

 


Tekstverwerking: Tineke Eilander, Omroep NOOS
Bron: Gemeente Hardenberg

Gerelateerde berichten