VV Mariënberg wil eigen energievoorziening

In het belang van een beter milieu besloot vv Mariënberg gefaseerd van het gas af te gaan en zelf elektra op te wekken. Nu wil Mariënberg, mede door de hoge energieprijzen, dit traject versnellen.


Om een steentje bij te dragen aan een beter milieu was de vv Mariënberg al druk bezig om duurzaam te worden. De problematiek rond CO2 en stikstof waren drie jaar geleden de aanzet tot een vijfjarenplan. In dit plan staan doelstellingen om gefaseerd van het gas af te gaan en zelf elektra op te gaan wekken. De plannen waren er dus al, maar worden nu versneld mede door de hoge energieprijzen.

 

Voetbalvereniging Mariënberg heeft de energietransitie als speerpunt in het clubbeleid. Deze unieke energietransitie wordt tegelijk de grootste investering in haar clubgeschiedenis. Het bestuur kon drie jaar geleden nog van voordelige financieringsmogelijkheden gebruik maken en ziet mogelijkheden voor een uniek verduurzamingsproject.

 

Plan van aanpak

 1. Terreinverlichting vervangen door led (reeds gerealiseerd);
 2. Plaatsen van zonnepanelen, reeds 150 aanwezig en dit aantal uitbreiden naar 240;
 3. Betere isolatie van gebouwen;
 4. Alle conventionele verlichting in de gebouwen vervangen door led;
 5. Koel- en vries apparatuur vervangen door energie zuinige apparatuur;
 6. CV en tapwatervoorziening vervangen door warmtepompen, zonnecollectoren en zonneboilers.

 

Financiering

Zonder financiers zijn deze investeringen in duurzaamheid voor een relatief kleine club als Mariënberg niet op te brengen. Toch zijn er fondsen die kunnen helpen. De BOSA is de belangrijkste regeling. Dat is een compensatie voor btw aftrek, waarmee 30% van de investering is gedekt. Daarnaast is er nog de landelijke ISDE+ subsidie, die geld beschikbaar stelt voor de aanschaf van energiezuinige warmtesystemen.

 

Extra middelen financiering

Naast deze twee regelingen probeert de vereniging op meer manieren de financiering rond te krijgen. Zo is er al een provinciale subsidie aangevraagd. Ook de gemeente Hardenberg heeft toegezegd mee te helpen om dit traject succesvol te maken. Hardenberg doet dit in samenspraak met de gemeente Ommen en de provincie Overijssel. Alle partijen zijn het erover eens dat dit project een voorbeeldfunctie is voor andere verenigingen.

De betrokken partijen zien wel toekomst in dit soort duurzaamheidsprojecten. Door volledig onafhankelijk te worden van energieleveranties valt voor vv Mariënberg een grote financiële onzekerheid weg. Op deze manier kan de organisatie zich voldoende robuust maken, om ook de komende jaren de spilfunctie in de samenleving te bekleden. Met als milieuvoordeel het platteland leefbaar te houden.

 

Uitgangspunten van het vijfjarenplan waren destijds:

 1. Gefaseerd van het gas af en zelfvoorzienend worden qua elektra;
 2. Ondertekening van het convenant met de gemeente Ommen “Samen fit Verder” als enige voetbalclub in de gemeente;
 3. Het zijn van meer als dan een voetbalclub door sociale activiteiten als koersbal te organiseren voor ouderen
 4. Een openbare speeltuin als trefpunt voor de plaatselijke bevolking;
 5. De gezonde kantine waar we inmiddels beloond zijn met goud.

Vier van de vijf speerpunten zijn door VV Mariënberg inmiddels gerealiseerd.
De grootste uitdaging, de financiering, moet met de hulp van eerder genoemde partijen de komende maanden geconcretiseerd worden.
Als alles gereed is, is vv Mariënberg één van de eerste sportclubs in Nederland die straks totaal onafhankelijk is van gas en elektra.


Tekstverwerking: Tineke Eilander, Omroep NOOS
Bron: VV Mariënberg

Gerelateerde berichten