Veel ideeën voor het centrum van Dedemsvaart

Samen met inwoners en ondernemers werkt de gemeente aan een vernieuwd Masterplan voor het centrum van Dedemsvaart. Een ideeënsessie heeft veel wensen en ideeën opgeleverd. Die worden nu verwerkt. Het vernieuwde Masterplan is in de loop van 2023 klaar.

Het vernieuwde Masterplan geeft de gemeente en inwoners antwoord op de vraag: hoe houden we het centrum van Dedemsvaart uitnodigend? Met een compleet aanbod aan winkels, met gezellige horeca en met andere belangrijke voorzieningen? Want er is in de afgelopen 10 jaar veel gebeurd in het centrum van Dedemsvaart. Maar er zijn ook nog nieuwe uitdagingen en wensen. En er zijn plekken waarvoor een plan moet komen. Ook is er de wens om het centrum meer groen, sfeer en beleving te geven. Daarom werkt de gemeente aan een vernieuwd Masterplan. Dat gebeurt samen met de mensen die er wonen, werken, winkelen of verblijven.

Veel ideeën tijdens een drukbezochte bijeenkomst

Tijdens verschillende bijeenkomsten is door betrokkenen al nagedacht over het centrum. Winkeliers, horecaondernemers, pandeigenaren, projectontwikkelaars en raadsleden dachten mee. Ook belangengroepen zoals de Dedemsvaartse Middenstand Centrale en Plaatselijk Belang zijn betrokken. Eind november was er een drukbezochte ideeënbijeenkomst. Bijna 100 belangstellenden dachten mee over verschillende thema’s door op stellingen te reageren. En ze kwamen zelf met ideeën.

Routing, verkeer en parkeren

Verkeersveiligheid blijkt een belangrijk onderwerp te zijn. Met name de Julianastraat en parkeren op de Markt wordt als onveilig ervaren. Ook vinden de meeste bewoners de inrichting van de Julianastraat niet prettig. De nadruk in het centrum ligt erg op de auto. Daardoor krijgen fietsers en voetgangers weinig ruimte. Een goede looproute, oversteekplekken en het deels autovrij maken van de Julianastraat zijn als ideeën geopperd. Goede en gratis parkeermogelijkheden zijn volgens de aanwezigen het meest belangrijk voor het centrum van Dedemsvaart.

Groen, sfeer en beleving

Men hecht veel waarde aan het historische karakter van het centrum. De verblijfskwaliteit scoort nu niet hoog. Meer woningen, meer groen en meer plekken om te verblijven en het betrekken van de vaart bij het centrum zijn genoemd als oplossingen. Parkeren is belangrijk, maar ook meer verblijfskwaliteit op de Markt vinden de mensen belangrijk.

Ontwikkelgebieden Wisseling en Julianastraat

Een van de grootste wensen is dat de bestaande vaart bij het centrum betrokken wordt. Ook moet er aandacht zijn voor de route via de Markt, Wisseling, Julianastraat en Marktstraat. Hiervoor is het belangrijk dat de Wisseling een nieuwe invulling krijgt. Jongeren en ouderen willen graag wonen in het centrum. Dit vergroot ook de levendigheid in het centrum. Het vernieuwde Masterplan gaat ook over een nieuwe invulling van leegstaande panden.

Het vernieuwde Masterplan wordt begin 2023 gemaakt

De gemeente Hardenberg verkent nu op basis van de wensen en ideeën welke mogelijkheden er zijn voor het centrum van Dedemsvaart. Betrokkenen en inwoners die dat willen kunnen hierover meedenken en meepraten. Daarna komt er een concept van het vernieuwde Masterplan. Ook hierbij worden inwoners en ondernemers betrokken. De verwachting is dat het ontwerp vernieuwde Masterplan in het tweede kwartaal van 2023 klaar is. Het plan wordt dan ter inzage gelegd. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad in de zomer van 2023 een besluit over het plan.

 

Tekstverwerking: Tineke Eilander, Omroep NOOS
Bron: Gemeente Hardenberg

Gerelateerde artikelen