Toenemende Overlast: Vrijwillige Dijkwacht Inspecteert Dijken langs de Vecht

In de nasleep van aanhoudende neerslag in de regio heeft het waterschap de handen vol aan het beheersen van de wateroverlast. Met een stijgende waterstand in de Vecht en de voorspelling van meer regen in de komende dagen, staat het gebied op scherp.

De vrijwillige dijkwacht is vandaag proactief ingezet om preventieve inspecties uit te voeren op de dijken langs de Vecht, met als doel mogelijke knelpunten vroegtijdig te identificeren.

Inspanningen om Overlast te Beperken

Medewerkers van het waterschap zijn druk om de overlast te beperken. Pompen worden ingezet, gemalen draaien op volle toeren, en er zijn dammen en nooddijken opgeworpen. Een speciaal team van 20 medewerkers heeft gisteren tot in de late uren gewerkt om voldoende zandzakken gereed te maken voor gebruik. Desondanks blijft de dreiging van toenemende overlast in de komende dagen.

Waarschuwing voor Publiek

Met het stijgende waterpeil komen ook de gevaren op de voorgrond. Vechtstromen benadrukt de noodzaak om wegafzettingen te respecteren, vooral op plaatsen waar het water gevaarlijk hoog staat. Het is verleidelijk om een kijkje te nemen, maar het publiek wordt dringend verzocht afstand te bewaren voor de eigen veiligheid en om werkzaamheden van het waterschap niet te hinderen.

Vecht Op Hoog Niveau

De Vecht bij De Haandrik heeft momenteel een afvoer van ongeveer 170 m3 per seconde, met verwachtingen dat dit vandaag zal stijgen tot 190 m3 per seconde.. Delen van de Vecht treden buiten hun oevers, waardoor het waterschap het retentiegebied Heemsermarspark heeft ingezet om overlast in Hardenberg te verminderen. Dieren zijn geëvacueerd.

Oproep tot Voorzichtigheid

Ondanks waarschuwingen kwamen mensen massaal af op het ondergelopen Heemsermarspark, waarbij afzettingen werden genegeerd. Handhaving houdt toezicht op naleving, maar zag dit oogluikend toe.

Terwijl de situatie zich blijft ontwikkelen, blijft het waterschap de waterstand nauwlettend volgen en zijn ze paraat om verdere maatregelen te treffen om de overlast te beheersen.


Tekstverwerking: Bas Schipper, Omroep NOOS
Foto’s: Bas Schipper

Gerelateerde berichten