Samen Delen kerstpakkettenactie Hardenberg

De interkerkelijke, diaconale werkgroep ‘Samen Delen’ houdt ook dit jaar weer een inzamelactie: Samen Delen kerstpakkettenactie 2022 Hardenberg.

De jaarlijkse actie van de interkerkelijke, diaconale werkgroep ‘Samen Delen’ zal dit jaar iets anders verlopen dan voorgaande jaren. Een aantal sponsoren heeft het een tijdje af laten weten, maar heeft dit jaar toegezegd weer mee te gaan doen met de levering van producten.

Daarnaast gaat de werkgroep ook zelf weer een inzamel dag houden. Deze is op maandag 19 december in kerkelijk centrum ‘De Schakel’ in Hardenberg. Tussen 10.00-20.30 uur kunt u producten uit uw kerstpakket én/of andere houdbare producten inleveren.

 

Na de inzameling gaat de werkgroep de pakketten aanvullen en samenstellen. Het benodigde geld daarvoor zal uit de reserves gehaald worden, maar natuurlijk wordt hiervoor ook een bijdrage van u zeer gewaardeerd. Een gift kunt u overmaken op rekening NL 21 RABO 0324963645 t.a.v. Samen Delen Diaconie PKN Hardenberg/Heemse.

Voor een vrije gift kunt u ook de QR-code gebruiken.

 

De pakketten zullen in de week vóór Kerst uitgedeeld worden aan mensen met een klein inkomen die een extraatje heel goed kunnen gebruiken. Ook daarbij kunt u helpen. Kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt? Dan kunt u deze mensen opgeven bij de werkgroep. Opgave van namen en adressen kan tot en met maandag 12 december 2022 via een mail aan werkgroepsamendelen@gmail.com

 

Om iemand op te geven of om een pakket te ontvangen is het niet nodig om betrokken te zijn bij een kerk of geloofsgemeenschap; iedereen is welkom. De werkgroep gaat ervan uit dat degene die adressen doorgeeft ook zorgt voor de bezorging van de pakketten. U ontvangt tijdig bericht over datum en tijdstip van uitgifte van de pakketten.

 

Tineke Eilander, Omroep NOOS
Bron: Werkgroep Samen Delen

Gerelateerde artikelen