Rouw is de achterkant van liefde

Het verliezen van een dierbare is ingrijpend. Emotioneel én praktisch gezien komt er veel op je af. Naar aanleiding van de behoefte van inwoners om anderen te ontmoeten die hetzelfde meemaken, organiseren De Kern en de Stuw weer een Rouw café.

Rouw café

Dinsdag 13 december om 19.00 uur bij De Stuw, aan de Stuwdijk 4 in Hardenberg, wordt de eerste bijeenkomst gehouden. Er zijn vijf bijeenkomsten.  Tijdens het Rouw café kun je lotgenoten ontmoeten om ervaringen met rouwverwerking uit te wisselen. Ook is er een spreker in het kader van het thema. Indien er na het bezoek aan het Rouw café behoefte is om na te praten in een groep of individueel, is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan met Alice Cramer, geestelijk verzorger.

 

Deelname aan het Rouw Café is gratis. Naast de rouwverwerking, moeten er ook allerlei zaken geregeld worden. Juist op het moment dat je hoofd daar helemaal niet naar staat.  Om nabestaanden hierbij te ondersteunen is het Rouw Café weer opgepakt. Dit is een vervolg van eerder georganiseerde Rouw Cafés, waarbij ook het handboek Rouwverwerking in samenwerking werd ontwikkeld. “Rouw is de achterkant van liefde” is één van uitspraken die destijds werden gedaan.

 

Handboek rouwverwerking

De Kern en De Stuw hebben een Handboek rouwverwerking ontwikkeld. Het handboek nodigt uit om praktische zaken rond een overlijden op een rij te zetten. De Stuw en De Kern hopen dat dit handboek een praktische steun kan zijn in tijden van verdriet en rouw. Beide organisaties bieden vanuit hun eigen expertise ondersteuning.

Het handboek rouwverwerking is op de site van De Stuw te downloaden. Tijdens het Rouw Café zijn er ook gedrukte exemplaren aanwezig om mee te geven. Heb je vragen over het Handboek rouwverwerking of wil je een papieren exemplaar ontvangen? Neem dan contact op De Stuw of De Kern.

 

Tineke Eilander, Omroep NOOS

Gerelateerde artikelen