Koninklijke onderscheiding voor Bas van Raaij

Bas van Raaij uit Vilsteren is vrijdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor verdiensten op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg. Burgemeester Hans Vroomen reikte vrijdag 14 oktober de Koninklijke onderscheiding uit.

De heer Bas van Raaij heeft zich zijn gehele werkzame leven ingespannen voor het verbeteren van de positie van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg. Dit deed hij door het ontwikkelen en verzorgen van trainingen aan cliëntenraden, aan familieleden van cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen en aan hulpverleners. Daarvoor is de heer Bas van Raaij bestuurslid geweest van Ypsilon, vereniging voor familieleden van mensen met ernstig psychiatrische problemen en Eufami, de Europese vereniging van familieleden van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. En sinds enkele jaren is hij lid van de raad van commissarissen van Landgoed Vilsteren.

 

Verrast tijdens bijeenkomst

De heer Bas van Raaij is directeur en één van de grondleggers van Bureau De Mat. Deze organisatie geeft diverse trainingen op het gebied van interactievaardigheden en intervisie volgens de door hem ontwikkelde ‘Mat-methode’. De Mat is in 1996 ontstaan omdat familieleden van mensen met een psychiatrische of psychische kwetsbaarheid om hulp vroegen: ‘mijn dochter blowt te veel, mijn zoon komt zijn bed niet uit, mijn man wil geen medicijnen slikken. Hoe ga ik daarmee om?’

 

Vereniging Ypsilon vroeg aan de toenmalige Stichting Interactie om deze vraag te beantwoorden. Daartoe ontwikkelde Bureau de Mat het trainingsprogramma Interactievaardigheden. Ze geven de training niet alleen aan familieleden, maar ook aan professionals in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven. Duizenden mensen hebben de training inmiddels gevolgd. Naast Interactievaardigheden hebben ze de training Intervisie voor cliëntenraden en Omgaan met non-coöperatie ontwikkeld, net als vele trajecten op maat.

Vrijdag werd de heer Bas van Raaij verrast tijdens een bijeenkomst van het bureau. Deze bijzondere gebeurtenis vond plaats bij Herberg de Klomp, Vilsterseweg 10, Vilsteren. In gezelschap van familie en relaties werd de decorandus door burgemeester Hans Vroomen het versiersel opgespeld.

 

Tekst: Tineke Eilander, Omroep NOOS
Bron: Gemeente Ommen

Gerelateerde berichten